Badacze ruszają w teren

10 i 12 września odbyły się warsztaty z udziałem badaczy i studentów, biorących udział w projekcie. Wspólnie z dr Markiem Rymszą rozmawialiśmy o tym, czym jest kapitał społeczny, jak najlepiej go badać, a czego unikać. Beata Tokarz-Kamińska opowiedziała o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę skierowanych do seniorów i środowiska uniwersytetów trzeciego wieku. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć filmy, które zostały przygotowane w ramach Programu „Seniorzy w Akcji”. Dr Zofia Zaorska wprowadziła nas w historię UTW i opowiedziała też o polskich początkach.

Wspólnie dyskutowaliśmy o wyzwaniach i nowych możliwościach, jakie mają teraz uniwersytety. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała wstępne, cząstkowe wyniki ilościowego komponentu badania. A na zakończenie pierwszego dnia projektant Jan Buczek opowiedział o projektowaniu dla osób starszych i pokazał wiele przykładów przedmiotów i rozwiązań wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej zaprojektowanych zgodnie z potrzebami osób starszych.

Drugi dzień poświęcony był pracy warsztatowej, która przygotowywała uczestników do prowadzenia wywiadów na uniwersytetach trzeciego wieku. Aleksandra Gołdys i Agata Nowotny zaprosiły uczestników do zrobienia kolażu, z wykorzystaniem zdjęć z gazet, dotyczącego naszych wyobrażeń o UTW. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jakie kwestie są dla nas w badaniu kluczowe i jak zadawać pytania, żeby uzyskać odpowiedzi.

Krzysztof Pacholak uczył uczestników warsztatu jak dokumentować badanie i jak zbierać materiały wizualne w terenie. Opowiadał też o najważniejszych zasadach dotyczących robienia zdjęć.

Jesteśmy gotowi, żeby ruszać w teren!
Więcej informacji: zoomnautw.pl