Autentyzm: Scenariusze warsztatów

Podczas warsztatów zgłębialiśmy zbiory zdjęć rodzinnych znajdujących się Archiwum Historii Mówionej, współtworzonym przez Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA. Pracując w parach, szukaliśmy połączeń między zdjęciami, ale także między sobą nawzajem. Fotografie cięliśmy, powiększaliśmy, sklejaliśmy, układaliśmy w sekwencje – czasami kierując się intuicją i przyjemnością obcowania z fotograficzną materią, czasami podejmując decyzje w toku rozmów, negocjacji, prób wzajemnego zrozumienia swoich skojarzeń, chęci i emocji. Niektórzy dołączyli do swoich kolaży zdjęcia z własnych, domowych zbiorów oraz słowa, skojarzenia, fragmenty tekstów.

Zapraszamy do korzystania ze stworzonych przez zespół Autentyzmu scenariuszów warsztatów

Autentyzm – zapoznanie z zasobami historii mówionej

Autentyzm – zapoznanie z kolażem

Autentyzm – kolaż fotograficzny

Autentyzm – opowieści różne

Fotografia i archiwum wprowadzenie

Forografia i sztuka – tworzenie fotokolaży

Fotografia i słowo – wymiana skojarzeń

Fotografia i opowieść – tworzenie wspomnień