Archipelag Pokoleń wystartował

Za nami pierwsze zajęcia kursu Archipelag Pokoleń! Spotkanie otwierające poprowadzili dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – konsultantka merytoryczna kursu oraz Damian Kalita – koordynator projektu. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z harmonogramem zajęć oraz dowiedzieć się więcej o tematyce wykładów prowadzonych przez badaczy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Wykład inauguracyjny Szczęście jako najtrudniejsze zadanie na życie wygłosił prof Wojciech Pawlik.

Podczas drugiego spotkania uczestnicy kursu wzięli udział w warsztacie poznawczym. Hanna Wieloch stworzyła przestrzeń, w której uczestnicy mogli się nawzajem poznać i dowiedzieć się o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz wykonywanej pracy. Praca w grupach oraz wzajemna inspiracja do działania pozwoliła uczestnikom wypisać swoje mocne i słabe strony.

W nadchodzącym tygodniu uczestnicy kursu wezmą udział w performatywnym czytaniu scenariusza spektaklu o życiu i twórczości polskiej rzeźbiarki awangardowej Katarzyny Kobro.

fot. Joanna Janikowska