Archipelag Pokoleń – kurs internetowy dotyczący współpracy międzypokoleniowej

Zakończyliśmy drugą edycję kursu internetowego „Archipelag Pokoleń”. Do programu zgłosiło się 425 osób. Wśród uczestników byli pracownicy muzeów, centrów edukacyjnych, bibliotek, samorządów lokalnych oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Większość kursantów oceniła bardzo dobrze materiały merytoryczne oraz możliwość realizowania wspólnych działań międzypokoleniowych w gronie nowo poznanych osób.

Kurs online „Archipelag Pokoleń trwał 6 tygodni od kwietnia do czerwca 2020 roku. Wzięło w im udział 425 osób, w tym pracownicy muzeów, bibliotek, samorządów lokalnych oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. W grupie przeważały kobiety (89.5 %), natomiast rozkład wieku uczestników był bardzo różnorodny: 26-35 (27.9%), 36-45 (27.4%), 46-55 (20.1%), 56-65 (11.4%), poniżej 25 (7.8%).

Nadspodziewane zainteresowanie tą formą edukacji można przypisać skutecznej komunikacji oraz epidemii, która sprawiła, że wszelkie programy na żywo zostały odwołane. Wyzwaniem dla organizatorów kursu była konieczność szybkiego dostosowania treści zadań i form przekazu do zaistniałej sytuacji pandemicznej. Grupa na FB była centrum wymiany i interakcji, między uczestnikami kursu. To tu publikowali wnioski i efekty z pracy grupowej, udzielali sobie wzajemnie informacji zwrotnej i dzielili podpowiedziami.

Program opierał się o „social learning”, czyli na uczeniu się przez działanie i uczeniu się od siebie nawzajem. W takim ujęciu rolą instruktora kursu jest stworzenie (bądź aktualizacja) ramy merytorycznej, zapewnienie uczestnikom treści i zadań do realizacji oraz stworzenie i moderowanie przestrzeni, w której mogą prowadzić dyskusje, dzielić się pomysłami, współpracować, przedstawiać wnioski ze zrealizowanych zadań. W tak rozumianym programie edukacyjnym, nacisk nie jest położony na bezpośrednią informację zwrotną między instruktorem, a uczestnikiem, a raczej na facylitację społeczności, w tym przypadku zgromadzonej w Grupie FB. Jednocześnie eksperci Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, dzielili się swoją wiedzą i przemyśleniami z uczestnikami poprzez webinaria oraz spotkania na żywo (FB Live) oraz komentarze i inspirujące pytania w grupie. Na treść kursu składały się materiały uporządkowane tematycznie w tzw. „tygodnie”.

Duże zaangażowanie uczestników w twórczą i inkluzywną realizację zadań potwierdza, że przedstawiciele instytucji kulturalno-edukacyjnych są gotowi nie tylko podejmować tematykę działań międzypokoleniowych, ale też skutecznie współpracować w grupie online. Większość kursantów oceniła bardzo dobrze zarówno materiały merytoryczne, jak i możliwość poznania nowych osób i wspólnych działań i dyskusji. Grupy robocze zawiązane przez uczestników były w większości międzypokoleniowe, komunikacja odbywała się za pośrednictwem Zooma, Skype, Messengera i łączonych rozmów telefonicznych. Osoby bardziej biegłe w świecie cyfrowym wspierały uczestników mniej doświadczonych.

Oto wybrane wypowiedzi uczestników dotyczące pracy w różnym wieku z wykorzystaniem nowych technologii:

1) Jestem szczęśliwa, że poznałam koleżanki Magdę i Marysię . Chętnie  przyjęły mnie do swojej grupy pomimo różnicy wieku i dzielącej nas odległości. Cenię je za duże zaangażowanie, pracowitość, szczerość, dodawanie otuchy w chwilach słabości i zwątpienia z różnych przyczyn a także umiejętność i profesjonalizm tworzenia profili oraz obsługi komputera.

2) Zadania były różnorodne i ciekawe. Nie spodziewałam się rysowania komiksu i choć nie potrafię i nie lubię rysować i podeszłam do tej części zadania niechętnie, okazało się że przyniosło to satysfakcję i pozwoliło na zastanowienie się i uchwycenie najważniejszych rzeczy z filmu. Zadania pozwoliły też na wymyślenie i zaplanowanie konkretnego spotkania krok po kroku, jednak nie było to wymuszone, tylko odbywało się naturalnie.

3) Zadanie z czwartego tygodnia było cenne ze względu na uświadomienie sobie, że korzyści i cele równych osób mogą być takie same niezależnie od wieku.

Kurs online Archipelag Pokoleń 2020 okazał się cennym doświadczeniem edukacyjnym dla grupy pracowników instytucji kultury, edukatorów i animatorów. Według przeprowadzonej ankiety współczynnik rekomendacji (Net Promoter Score – NPS) wyniósł 67 punktów. Oznacza to niezwykle wysoką satysfakcję uczestników z udziału w kursie.

Przedstawiamy wybrane opinie kursantów:

1) Szczególną wagę przywiązałam do materiałów, które były rzeczowe i naprawdę konkretne, pokazywały nowe perspektywy i spojrzenie na problemy, ale dawały również możliwość ich rozwiązania.

2) Przeprowadzenie go on-line. Czas na kurs był idealny ze względu na panującą pandemię.

3) Poznanie ciekawych ludzi, wymiana doświadczeń, rozmowy.

4) Możliwość pracy on-line (komfort czasowy), świetne administrowanie grupą FB, ciekawe filmy i materiały.

5) Wielobarwność i różnorodna tematyka kursu, który wręcz nie pominął żadnej dziedziny w integracji międzypokoleniowej.

6) Cenię sobie to, że było międzypokoleniowo, że można było znaleźć sobie partnera z innego zakątka Polski oraz dzielić się swoimi zadaniami/przemyśleniami z innymi uczestnikami.

7) Podobało mi się założenie, aby w ramach grupy znaleźć kogoś do współpracy / rozmowy. Poznałam się z dwiema dojrzalszymi osobami i każda z nich wzbogaciła moje życie zarówno, jeśli chodzi o poczucie sensu związanego z działaniami. Bardzo ważny jest też wkład tych osób w moją osobistą perspektywę. Mówię tu już o takiej rodzinnej, poza działaniami prospołecznymi.

8) Pomysłowość i innowacja, możliwość poznania nowych metod technologicznych (ZOOM, facebook, praca online).

9) Bardzo mi się podobało profesjonalne przygotowanie kursu, wszystkie zadania były klarownie wytłumaczone i czułam, że w razie problemu, możemy się zawsze zwrócić o pomoc. Czułam się zaopiekowana przez cały czas trwania kursu.

Zapraszamy do pozostania w grupie na FB i dalszego dzielenia się wiedzą oraz pobrania materiałów kursu (na licencji CC) dostępnych na stronie www.archipelagpokolen.pl.

W okresie jesiennym ogłosimy kolejną edycję kursu. O szczegółach poinformujemy na Facebooku i na stronie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Pozostańmy w kontakcie.

***

Kurs powstał w ramach 2-letniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go 3 organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Kurs powstał w oparciu o materiały z kursu ECIL (European Certificate in Intergenerational Learning), opracowanego przez międzynarodowe partnerstwo organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Słowenii, a także z wykorzystaniem 10 lat doświadczeń konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności.

Aktualna edycja kursu finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.