Archipelag Pokoleń: dyskusje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW otwierają przestrzenie warszawskich kawiarnie na dialog pokoleń o tym, co łączy i dzieli.

Obecnie żyjemy w świecie, który zmienia się w niezwykłym tempie. Przemiany modelu rodziny i migracje zarobkowe powodują, że coraz mniej osób żyje w rodzinach międzypokoleniowych. Rozluźniają się więzi pomiędzy młodymi a starszymi. Z badań opublikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. wynika, że jedną z barier w inicjowaniu współpracy pokoleń jest brak przestrzeni, gdzie młodsi i starsi mogliby spotkać się i porozmawiać.

Dyskusje Archipelagu Pokoleń stwarzają przestrzeń do dialogu, wymiany myśli oraz konfrontacji sposobu widzenia świata. Przez trzy czwartkowe wieczory porozmawiamy o Wolności, Współpracy i Warszawie. Spotkania mają charakter otwarty!

Zapraszamy na ostatnią już debatę Archipelagu Pokoleń o współpracy, która odbędzie się 13 czerwca w MiTo art.cafe.boks. Zastanowimy się nad, jak współpracować na rzecz dobra wspólnego. Postawimy sobie pytanie, czy w każdej dziedzinie można działać wspólnie? Porozmawiamy o współpracy międzypokoleniowej i obszarach, w których jest ona możliwa. Gośćmi spotkania będą m.in. Przemek Pasek (Fundacja Ja Wisła)  i Agnieszka Matan (warszawska animatorka kultury). 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dyskusja o Wolności odbyła się 23 maja w klubokawiarni SOLECW trakcie spotkania dyskutowaliśmy o tym, czym jest wolność dla starszych i młodszych, gdzie są jej granice. Wspólnie zastanawialiśmy się czy wolność ma płeć oraz jakie są współczesne wyzwania dla wolności w państwie demokratycznym? Gośćmi dyskusji byli prof. UW Anna Giza Poleszczuk (prorektor Uniwersytetu Warszawskiego), prof. UW Monika Płatek (kierowniczka Zakładu Kryminologii Instytutu Prawa Karnego WPiA UW), Grzegorz Jan Janiczak ( jeden z inicjatorów Porozumienia 15 października). 

Druga dyskusja – 6 czerwca – dotyczyła Warszawy. W Cafe Iluzja rozmawialiśmy o przestrzeni miasta, starej i nowej Warszawie. Spotkaliśmy się w miejscu, które zna Warszawę zarówno dawną jak i współczesną.

fot. Kamila Szuba