Angela Zielińska

Dyrektorka Operacyjna Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Coach. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim, W Towarzystwie “ę” odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne oraz nadzorowanie ogólnopolskiego konkursu grantowego “Seniorzy w akcji” i działania wspierające Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów.