Album Rodzinny

W ramach 10. MIESIĄCA FOTOGRAFII W KRAKOWIE zaprosiliśmy mieszkańców Krakowa do twórczej interpretacji albumu fotograficznego i fotografii rodzinnej. Zachęcaliśmy do sfotografowania swoich najbliższych. Do wnikliwego przyjrzenia się sobie.