Zuza Sikorska-Borowska


Animatorka kultury, autorka programów społeczno – kulturalnych, związana z Towarzystwem “ę” od 2006 roku. Członkini Sieci Latających Animatorów Kultury, trenerka i tutorka wspierająca pracowników instytucji kultury, innowatorów społecznych oraz twórców w realizacji autorskich projektów społeczno – kulturalnych. Wieloletnia członkini Zarządu i koordynatorka programów Towarzystwa “ę”.