Beata Tokarz-Kamińska

Socjolożka z trzynastoletnim doświadczeniem w obszarze wsparcia osób starszych, absolwentka ISNS UW. Od 2002 r. opracowuje i wdraża ogólnopolskie programy społeczne dot. osób starszych. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”  koordynowała ogólnopolski konkurs inkubacyjno-dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS.