Zoom na Rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski.

Przeprowadzone w 2014 r. badanie rad seniorów „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania” oraz bezpośrednia współpraca z radami ujawniły trudność rad seniorów w określeniu swoich celów i skonkretyzowaniu działań, jakie mogą podjąć we współpracy z samorządem. Zdarza się, że samorządy nie mają jasno sprecyzowanych celów polityki senioralnej lub rzadko wychodzą do rad seniorów z zaproszeniem do współpracy w tym zakresie. Wierzymy, że wsparcie obu ciał w dialogu umożliwi podjęcie realnej współpracy w obszarach, które dla obu stron są na dany moment istotne. Dlatego kontynuujemy program Zoom na Rady Seniorów w module Uniwersytetu Obywatelskiego dla rad seniorów i samorządów.

Projekt Zoomu na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski ma na celu wzmocnienie współpracy rad seniorów z samorządem lokalnym, aby miała ona wymiar partnerski. 10 rad seniorów i 10 samorządów wesprzemy w zidentyfikowaniu ważnych dla obu stron obszarów lokalnej polityki, gdzie dostrzegają pole do współpracy w najbliższych dwóch latach.

Odwiedź stronę projektu Zoom na Rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski>>