„Seniorzy w akcji” – inkubator i dotacje na działania społeczne osób starszych oraz inicjatywy międzypokoleniowe

Konkurs „Seniorzy w akcji” zrodził się z przekonania, że pasja i chęć działania są niezależne od wieku. Ludzie, którzy przez całe życie byli aktywni i przedsiębiorczy, po przejściu na emeryturę w naturalny sposób szukają nowych przestrzeni do samorealizacji. W życiu wielu osób dopiero po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce pojawia się wyraźna potrzeba i czas, aby zrobić coś dla siebie i swojej społeczności. To z myślą o takich osobach powstał nasz program.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do współpracy zapraszamy osoby, które mają pomysł na projekt i chcą pracować nad jego rozwojem przy zaangażowaniu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników Konkursu. Osób, którzy chcą nabywać nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia. Osób, które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.

Więcej informacji o Konkursie: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/