„Projektowanie starości. Kurs pracy z osobami starszymi dla kadr kultury” (druga edycja)

Zapraszamy na drugą edycję kursu: „Projektowanie starości”.

W grudniu 2019 roku przeprowadziliśmy pierwszą edycję kursu, która zakończyła się sukcesem. Oto wybrane opinie uczestników kursu:

Dziękuję za kurs ,bo dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą starzenia się i potrzeb seniorów. Mam pomysły w jakim kierunku prowadzić projekt. Nawiązałam nowe znajomości, które być może zaowocują współpracą.

Poznałam osoby z różnego typu organizacji, ich sposoby działania oraz nastawienie względem osób starszych. To ułatwi mi nawiązywanie współpracy w przyszłości.

 Kurs dał mi energię do działania, wsparcie, możliwość sięgnięcia do zasobów swoich i instytucji i usystematyzowania wiedzy.

Atmosfera kursu dobra; fajni, kompetentni ludzie z ogromną pasją wdrażania różnych nowości, idei. Możliwość wymiany doświadczeń.

Przekazana wiedza ułatwia zrozumienie zachowań seniorów na różnym etapie życia

Cieszę się bardzo z obecności na tym kursie. Jego ogromną zaletą było to, że umożliwiono nam, uczestniczkom, odzywanie się, dyskutowanie, dzielenie własnymi doświadczeniami.

Bardzo twórcze szkolenie, warto szerzyć ideę współpracy z seniorami w instytucjach kultury, które koncentrują swoją uwagę szczególnie na dzieciach i dorosłych. 

Globalnie i lokalnie, w krajach rozwiniętych i rozwijających się, społeczeństwa się starzeją. Do 2050 roku Polska osiągnie jeden z najwyższych współczynników starości w Europie. Coraz więcej osób pracujących w kulturze zdaje sobie sprawę, że to właśnie osoby starsze będą (a może już są) jedną z największych grup odbiorców ich działań. Czy kultura jest gotowa na srebrną rewolucję?

Szukając rozwiązań czasem zapominamy, że grupa seniorów jest bardzo zróżnicowana. Są 60, 70, 80 i 90-latkowie. Są seniorzy sprawni i wymagający wsparcia, są kobiety i mężczyźni. Proponowane działania powtarzają się.  Jeśli czujesz, że brakuje Ci pogłębionej wiedzy o osobach starszych, szukasz pomysłów na niestandardowe formy pracy z nimi i interesuje Cię znalezienie własnej drogi w pracy z osobami starszymi – zapraszamy do udziału w kursie „Projektowanie starości”.

Proponujemy 3 bloki tematyczne:

1) Rozumienie starości: uczestnicy i uczestniczki poznają zróżnicowanie grupy, jej potrzeby i zmierzą się ze stereotypami na temat starości. Zdiagnozujemy najważniejsze wyzwania i potrzeby. Przybliżymy podstawową wiedzę dotyczącą procesów starzenia się (aspekty psychologiczne i społeczne), konkretne wyzwania społeczne związane z procesem starzenia się społeczeństwa, bariery instytucjonalne, systemowe, społeczne i kulturowe stojące przed osobami starszymi w kontekście społeczności i/lub instytucji, w której pracują uczestnicy.

2) Odczuwanie starości: uczestnicy i uczestniczki lepiej poznają siebie, swoje motywacje do zajęcia się tą tematyką, przekonają się ile emocji, kontekstów i znaczeń wiążę się z pojęciem starości. Zanurzymy się w doświadczeniu kontaktu z konkretnymi osobami starszymi i/lub ich opiekunami.

3) Projektowanie starości: przedstawimy przykłady ambitnych i niesztampowych projektów realizowanych z i przez osoby starsze w różnych typach instytucji i organizacji. Poruszymy takie tematy jak: działania międzypokoleniowe, obywatelskie, na rzecz wspólnej przestrzeni oraz działania wokół dziedzictwa. Uczestnicy i uczestniczki poznają rozwiązania dostępne na otwartych licencjach i gotowe do wykorzystania.Przeprowadzimy uczestników i uczestniczki przez proces projektowania (korzystając z metody design thinking) własnego pomysłu na działania skierowane do osób starszych w swojej instytucji/organizacji/inicjatywie.

Uczestnicy i uczestniczki:

- zdobędą informacje dotyczące rozumienia starości (w tym procesów starzenia i kulturowego postrzegania osób starszych);
- poznają podstawowe zagadnienia związane z psychologią starzenia się;
- poznają metody pracy z osobami o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych i dowiedzą się, jak budować wewnętrzne i zewnętrzne relacje z osobami starszymi;
- otrzymają gotowe pomysły i rozwiązania na pracę z osobami starszymi i w grupach międzypokoleniowych;
- spotkają realizatorów projektów społeczno-kulturalnych angażujących osoby starsze;
- zaprojektują własne działania.

Szkolenie skierowane jest do warszawskich:

- pracowników instytucji kultury (bibliotek, domów kultury, niezależnych centrów kultury, muzeów, galerii sztuki);
- pracowników organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury;
- niezależnych animatorów i twórców.

Prowadzący:

Marta Białek-Graczyk stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2012-2015 członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta St. Warszawy. Autorka publikacji „Kulturalny start-up – podpowiedzi dla inkubatorów”. Pomysłodawczyni i superwizorka pracy oraz metody inkubacji w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsultantka i trenerka w obszarze kultury, zarządzania projektami, kultury osób starszych i pracy z lokalną społecznością. Prowadziła warsztaty i szkolenia dla takich instytucji jak m.in.: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Mazowiecki Instytut Kultury, Urząd Miasta St. Warszawy, Europejska Fundacja Kultury, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Związek Miast Polskich, Instytut Adama Mickiewicza, British Council, Fundacja Orange, Muzeum Polin, Muzeum Sztuki Współczesnej, Ambasada Holandii w Polsce.

Ewa Drop –  psycholog i gerontolog, współautorka i wieloletnia realizatorka programu Blisko Bliskich dla rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych oraz programów dla osób w wieku emerytalnym z zakresu aktywizacji, utrzymania sprawności umysłu (treningi funkcji poznawczych), zapobiegania izolacji społecznej osób starszych i ich otoczenia. Od 2012 nieprzerwanie prowadzi szkolenia gerontologiczne i treningi funkcji poznawczych, konsultacje, seminaria i wykłady dla osób starszych i ich opiekunów (ponad 2500 godzin zajęć). Ukończyła podyplomowe studium terapii i treningu grupowego na UKSW w Warszawie, szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy wobec osób starszych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Jest konsultantką Telefonu wsparcia dla rodzin i bliskich osób starszych prowadzonym przez Stowarzyszenie Syntonia. Przez kilka lat pracowała w poradni mailowej Instytutu Psychologii Zdrowia oraz w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. Systematycznie szkoli się i uzupełnia swoją wiedzę i kompetencje na szkoleniach i konferencjach branżowych. Prowadzi także szkolenia i superwizje dla wolontariuszy pracujących z osobami starszymi. Pracuje także jako neuropsycholog w Oddziale Geriatrii Szpitala Bielańskiego.

Ewa Kominek od 22 lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Zawsze jej pracy zawodowej towarzyszyła intensywna działalność społeczna,  a osoby starsze – ich prawa oraz potrzeby były i są jej osobistym polem zaangażowania. Przez wiele lat aktywna członkini Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Przyjaciół Sonnebergu. Do 2016 roku członkini zarządu ekumenicznej Fundacji „Samaritanus”, z którą tworzyła ogólnopolską sieć ośrodków Ośrodków Aktywizacji Seniorów, działających m.in w Poznaniu, Lublinie, Pruszkowie i Koszalinie. Od 2004 roku jest ekspertką ds. dyskryminacji osób starszych  w AGE Platform EU w Brukseli. W latach 2009–2015 członkini w komisji oceniającej polskie miasta startujące w konkursie Komisji Europejskiej ,,Access City Award”. W 2010 r. otrzymała od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, m.in. za działania na rzecz seniorów. Od 2014 roku członkini Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. W latach 2013–2015 członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W Towarzystwie „ę” od 2017 roku pracuje przy projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” jako tutorka wspierająca rozwój innowacyjnych rozwiązań, a od zeszłego roku jako specjalistka ds. osób starszych.

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – socjolożka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania naukowe prowadzi w obrębie socjologii starzenia się, gerontologii społecznej i socjologii rodziny. Współredaktorka pracy „Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje” (2013, z A. Chabierą). Jako ekspertka działa w Komisji ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Służyła wsparciem doradczym lokalnym inicjatywom podczas projektu „ZOOM na Rady Seniorów”, zasiadała w komisji rekrutacyjnej „Seniorów w akcji”. Angażowała się bezpośrednio w prace badawcze prowadzone przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczy „ę” m.in. w projekcie „Laboratorium Jakości Życia”. Od 2017 roku pracowała jako członkini komisji w konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”.

Katarzyna Wala – badaczka jakościowa, antropolożka kulturowa, animatorka. Projektuje i realizuje badania jakościowe, w tym diagnozy społeczne, konsultacje społeczne i ewaluacje. W latach 2017-2018 metodyczka ds. badań i ewaluacji w projekcie Generator Innowacji. Sieci wsparcia, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój.  Od 2018 r. pracuje jako Qualitative Design Researcher w hubraumie – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom.  Autorka i współautorka publikacji i raportów z badań dotyczących osób starszych.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/yGJYHeKUJgyBsBvLA

PROGRAM:

CZĘŚĆ I 

30.01 (czwartek)

17:00 – 17:45            Wstęp i zapoznanie

18:00 – 19:30           Kultura i srebrne tsunami czyli dlaczego organizacje i instytucje kultury powinny przygotować się na starzenie się          społeczeństwa (wystąpienie i warsztat) – Marta Białek-Graczyk

31.01 (piątek)

09:00 – 10:45          Co wiemy o starości? O stereotypach, przekonaniach i wyobrażeniach na temat starości – Ewa Drop 

11:00 – 14:00          Odczuwanie starości: jeden dzień z życia osoby starszej (warsztat i doświadczenie)

Moderacja: Ewa Kominek, dr Magda Rosochacka-Gmitrzak, Marta Białek-Graczyk, goście: osoby starsze i ich opiekunowie.

14:00 – 15:00         Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00         Rozumienie starości: wyzwania starzejącego się społeczeństwa (wykład i warsztat) – dr Magda Rosochacka-Gmitrzak

17:00 – 18.30         Projektowanie starości: seniorzy w instytucjach kultury – spotkanie z doświadczeniem i networking

II CZĘŚĆ

06.02 (czwartek)

17:00 – 18:30        Projektowanie starości: senior jako mentor, wolontariusz, twórca (przykłady możliwych działań)

18:30 – 20:00      Projektowanie starości: seniorzy w instytucjach kultury – spotkanie z doświadczeniem i networking

07.02 (piątek)

09:00  – 12:00     Projektowanie starości: osoby starsze zależne jako (nie) publiczność instytucji kultury (warsztat):

12:15 – 13:15         Przerwa obiadowa

13:15 – 14:45        Rozumienie starości: wyzwania starzejącego się społeczeństwa cd. –   dr Magda Rosochacka-Gmitrzak

15:00 – 18:30     Projektowanie starości: projektowanie rozwiązań dla osób starszych metodą design thinking z wykorzystaniem „ gotowych pomysłów do wzięcia” – Katarzyna Wala

18:30 –  19:00    Podsumowanie i wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu

Miejsce:  Zamek Królewski (Pałac Pod Blachą) w Warszawie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

Termin zgłoszenia udziału: 27 stycznia 2020 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru zgłoszeń.

Czas trwania i termin kursu: 20 godzin łącznie – w terminach: 30.01 (czwartek – 3h), 31.01 (piątek – 8h), 06.02 (czwartek – 3 h), 07.02 (piątek – 7h). Kursanci biorący udział w co najmniej 90% kursu (czyli 18h) otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Udział w kursie dla przedstawicieli warszawskiej kadry kultury jest bezpłatny. W ramach wydarzenia oferujemy przerwę kawową.

Projekt “Projektowanie starości – kurs pracy z osobami starszymi” współfinansuje m.st. Warszawa.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od ponad 10 lat jest liderem organizacji działających w obszarze SREBRNEJ KULTURY. W ciągu ostatnich 12 lat wyinkubowaliśmy ponad 500 projektów społecznych innowatorów, animatorów kultury, seniorów działających w obszarach takich jak: Wolontariat osób starszych (m.in. projekt „Laboratorium Zmiany”, „Laboratorium Jakości Życia”), działania międzypokoleniowe, wspieranie osób starszych zależnych, działania obywatelskie osób starszych, współpraca z Uniwersytetami III wieku, mentoring osób starszych (w tym doświadczonych twórców i animatorów kultury). Wspieramy instytucje kultury w tworzeniu aktywnej społeczności osób starszych (m.in. TR Warszawa, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej). Testujemy
nowatorskie rozwiązania z udziałem osób starszych (np.program „Tandem. Mentoring osób 55+). Przekazujemy innym zdobytą wiedzę (m.in. projekt „Archipelagoo of Generations” i kurs e-learningowy praktyk międzypokoleniowych, kurs doskonalący kadry kultury). Specjalizujemy się w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych i środowiska ich życia.