„Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzenia się społeczeństwa”.


 

„Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzenia się społeczeństwa”.

 

Prezentujemy publikację „Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzenia się społeczeństwa”.

Publikacja powstała w ramach projektu „ZOOM na rady seniorów” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na miejscu” w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

Publikacja została także dofinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Koncepcja i opracowanie publikacji: Marta Trakul-Masłowska

Opracowanie rozdziału „Z praktyki terenowej”: Maria Klaman