„Archipelag Pokoleń”. Wyjątkowa podróż przez wyjątkowy kurs.

Blisko 20 tysięcy – właśnie tyle wysp liczy największy na świecie Archipelag Malajski. To akurat wyjątek, zwykle archipelagi są dużo mniejsze. Wszystkie mają jednak pewne cechy wspólne. Są grupą położonych blisko siebie wysp o tej samej genezie i zbliżonej budowie geologicznej, jednak niewprawne oko dostrzeże tu w pierwszej kolejności nie podobieństwa, lecz różnice. W podobny sposób można scharakteryzować pojęcie pokolenia. Należący do różnych generacji ludzie są jak te wyspy: niby w pobliżu, często jednak diametralnie od siebie różni. Po to, by odnaleźć punkty wspólne, czerpać z różnorodności i uczyć się od siebie nawzajem, stworzyliśmy nasz bezpłatny kurs e-learningowy. Zapisy na kurs dostępne są do poniedziałku 23 października!

Witamy w „Archipelagu Pokoleń” i zapraszamy do udziału. Zapisy ruszają już 27 września!

Dlaczego warto się zapisać?

Każda osoba, która ukończy „Archipelag Pokoleń”:

  • będzie potrafiła zorganizować i samodzielnie zrealizować działanie/spotkanie angażujące osoby w różnym wieku;
  • pozna metody i ćwiczenia, które warto zastosować podczas pracy z międzypokoleniową grupą (na przykład tzw. szybkie randki, dzięki którym ludzie, którzy widzą się pierwszy raz w życiu, chętnie ze sobą rozmawiają);
  • dowie się, jak ułatwić grupie ludzi rozmowę – pozna techniki facylitacyjne przydatne w prowadzeniu każdego spotkania, nie tylko międzypokoleniowego. Będzie wiedziała, dlaczego warto zadawać pytania otwarte, do czego może przydać się parafraza, co zrobić, gdy w grupie zapada kłopotliwe milczenie lub wręcz przeciwnie – wszyscy na raz zabierają głos;
  • pozna przykłady ciekawych działań międzypokoleniowych z Polski i ze świata, a także zasady i standardy, które pozwalają zaplanować międzypokoleniowe działanie;
  • będzie umiała poradzić sobie ze stereotypami. Dowie się, jak je rozpoznawać i w jaki sposób reagować, gdy ktoś inny się nimi posługuje – tak, by uczestnicy spotkania czuli się komfortowo i lubili spędzać wspólnie czas;
  • włączy w swoją pracę i codzienną działalność nowe technologie. Będzie wiedziała, jak wykorzystać bezpłatne aplikacje i programy, aby uatrakcyjnić spotkanie – np. stworzyć krótki film, ożywić zdjęcia, zaprojektować plakat;
  • będzie zdobywać nowe kompetencje – od praktyków, ale też wspólnie z nimi. Bo i eksperci, i uczestnicy kursu stworzą uczącą się wspólnie społeczność. Każdy uczestnik będzie mógł poradzić się innych, co u nich działa, a co lepiej zrobić inaczej, a także pochwalić swoimi pomysłami czy efektami własnej pracy;
  • będzie mogła zastanowić się nad swoimi osobistymi motywacjami do realizacji działań międzypokoleniowych, przyjrzy się swoim postawom wobec osób w różnym wieku.

Konkretne umiejętności to jedno. Oprócz nich rezultatem kursu będzie także konkretny, indywidualny scenariusz międzypokoleniowego działania – wypracowany przez każdego uczestnika i umożliwiający przetestowanie zdobytych kompetencji.

Każda osoba, która ukończy kurs, otrzyma także certyfikat.

Dlaczego międzypokoleniowość?

Wystarczy spojrzeć na globalne statystyki – ludzie żyją coraz dłużej. Coraz dłużej cieszą się też dobrym zdrowiem i są aktywni zawodowo i społecznie. Jak pokazują badania GUS,  dotyczy to również Polski (obecnie mieszkanki naszego kraju żyją średnio ponad 80 lat, mężczyźni mniej – bo blisko 74 lata; co ważne, długość życia w Polsce rośnie obecnie szybciej niż w krajach tzw. starej Unii).

Zmiany demograficzne, rozwój nowych technologii wpływają na codzienne życie każdego z nas i funkcjonowanie lokalnych społeczności. Pojawiają się nowe potrzeby związane
z rozwojem usług opiekuńczych, dostosowaniem transportu czy mieszkań do potrzeb seniorów. Coraz mniej osób żyje w gospodarstwach wielopokoleniowych, rozluźniają się więzi pomiędzy dziadkami, dziećmi i wnukami. Ważnym wyzwaniem staje się tworzenie przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych, także poza rodziną (np. w kręgach sąsiedzkich, w szkole, w pracy). Zmiany te mogą prowadzić do napięć pomiędzy różnymi pokoleniami.

Znalezienie wspólnego języka, umiejętność słuchania i wzajemnego zrozumienia, a także wynikająca z tego zdolność do uczenia się od siebie nawzajem – są naszą wspólną wielką szansą, ale też ogromnym wyzwaniem.

Kogo zapraszamy do udziału?

W kursie może wziąć udział każdy, kto:

  • interesuje się tematyką międzypokoleniowości;
  • chce działać lub działa już na rzecz innych ludzi – np. organizując spotkania, prowadząc dyskusje, zachęcając do wspólnego spędzania czasu, dzielenia się swoimi zainteresowaniami itd.

Polecamy go w szczególności edukatorom, animatorom kultury, członkom uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom bibliotek publicznych i domów kultury, a także wszelkim społecznikom i wolontariuszom, którzy chcieliby zdobytą podczas kursu wiedzę wykorzystać w praktyce. Kurs będzie użyteczny zarówno dla osób, które mają już pierwsze doświadczenie w pracy z międzypokoleniowymi grupami, jak i dla tych, które na tym polu będą dopiero stawiać pierwsze kroki.

Jak wygląda kurs i ile trwa?

„Archipelag Pokoleń” składa się z sześciu wysp – czyli odcinków zawierających zróżnicowane materiały: krótkie filmy (w tym m.in. z prezentacjami ekspertów, np. TED), artykuły, cytaty, rysunki, infografiki itp. Na każdej wyspie jest również jakieś zadanie do wykonania, a jego wynikami można podzielić się na forum lub podyskutować z uczestnikami na Facebooku (w zamkniętej grupie).

Plan „podróży” zakłada odwiedzanie jednej wyspy tygodniowo. Trzeba wygospodarować na to za każdym razem około 2,5 godziny (w dowolnym dniu lub dniach, o dowolnej porze – ważne jest jedynie to, by zaplanowane w danym tygodniu zadania zostały wykonane i by tym samym uczyć się wspólnie z całą grupą).

Osoby, które odwiedzą wszystkie wyspy, zrealizują zadania, będą aktywne na forum i wypełnią ankietę podsumowującą – otrzymają certyfikat.

Do udziału w kursie wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz głośniki (do oglądania filmów; przy czym filmy będą zawierały także napisy, a w oddzielnym pliku będzie znajdowała się ich transkrypcja). Z kursu można korzystać także za pomocą tabletu lub smartfona. Przez cały czas można skontaktować się również z jego autorką, Noemi Gryczko, która zapewnia wsparcie techniczne oraz merytoryczne (np. przekazując informację zwrotną do wykonanego zadania).

Jak się zapisać?

27 września ruszają zapisy poprzez formularz dostępny na stronie: http://kursy.archipelagpokolen.pl/rejestracja/ 

Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wkrótce, na wskazany adres zostanie wysłany mail z potwierdzeniem rejestracji.

Zapraszamy na webinarium, na którym opowiemy więcej o kursie. Czytaj więcej.

Pytania dotyczące kursu prosimy kierować do Noemi Gryczko: noemi.gryczko@e.org.pl.

Informacje o kursie i jego twórcach

Kurs powstał w ramach dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go trzy organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson FoundationLinking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Kurs powstał w oparciu o materiały z kursu ECIL (European Certificate in Intergenerational Learning), opracowanego przez międzynarodowe partnerstwo organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Słowenii, a także z wykorzystaniem 10 lat doświadczeń konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kurs jest  okazją do świętowania 10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”: inkubator +dotacje prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.