Zmieniaj świat razem z “ę”! Przekaż 1% podatku.

 

Twój 1% w dobrym Towarzystwie!  

Wpisz nasz numer KRS 0000084092 do swojego PITu!


Dziękujemy!

 

W tym roku 1% Twojego podatku przeznaczymy na wsparcie dla lokalnych inicjatyw animatorów kultury w całej Polsce.

W formule inkubatora wesprzemy rozwój pomysłów odpowiadających na potrzeby zauważone przez mieszkańców. Przyznamy małe dotacje na realizację różnego rodzaju akcji, projektów, wizyt studyjnych, warsztatów oraz innych działań, z którymi zgłaszają się do nas regularnie animatorzy i twórcy z całego kraju.  Zaoferujemy również wsparcie merytoryczne w rozwijaniu koncepcji oraz jej realizacji.

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do przekazania 1% na nasze działania.
Nasze działania można również wspierać poprzez darowizny kierowane na konto
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” o nr 27 1440 1101 0000 0000 0147 5107

 

Zmieniaj świat razem z “ę”!