Protokół wyboru wykonawcy dotyczący zapytania ofertowego nr 04/2017

Protokół wyboru wykonawcy dotyczący zapytania ofertowego nr 04/2017

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” publikuje informację o wyborze wykonawców na realizację usług w zakresie udziału w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania.

Wybrani eksperci:

L.p. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy Obszar kompetencji
1 Tomasz Schimanek Ekspert 1
2 Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Ekspert 2
3 Katarzyna Królak-Wyszyńska Ekspert 3
4 Maria Rogaczewska Ekspert 4

Dodatkowych informacji dotyczących wyboru wykonawców udziela:

Katarzyna Samecka, katarzyna.samecka@e.org.pl