ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2016: Świadczenia usług eksperckich w projekcie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia.”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  03/2016

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie

Świadczenia usług eksperckich w projekcie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia.”
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumeńcie.

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania należy złożyć:

    • drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: oferty@e.org.pl
    • lub osobiście na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; ul. Mokotowska 55/50; 00-542 Warszawa.  Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów. W tym przypadku sekretariat wystawi potwierdzenie otrzymania oferty.

do dnia 15.12.2016 r. do godziny 12.00

Wszystkie pytania, dotyczące zapytania ofertowego, proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: oferty@e.org.pl

Pytania i odpowiedzi będą przesłane niezwłocznie do wszystkich uczestników konkursu, dlatego prosimy o podanie adresu do korespondencji elektronicznej.
Termin otwarcia ofert: 15.12.2016 r.; godz. 12.30

 

 

POBIERZ DOKUMENTY:

zapytanie_ofertowe_03_2016

załącznik do zapytania ofertowego

Kryteria oceny