ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2016

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi „„GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie

Stworzenia koncepcji i realizacja mobilnego, interaktywnego obiektu promocyjnego „Laboratorium Generatora Innowacji”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumencie PDF.

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania należy złożyć:
drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: biuro@e.org.pl
lub osobiście na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; ul. Mokotowska 55/50; 00-542 Warszawa. Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów. W tym przypadku sekretariat wystawi potwierdzenie otrzymania oferty

do dnia 07.09.2016 r. do godziny 12.00

Wszystkie pytania, dotyczące zapytania ofertowego, proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: biuro@e.org.pl

Pytania i odpowiedzi będą przesłane niezwłocznie do wszystkich uczestników konkursu, dlatego prosimy o podanie adresu do korespondencji elektronicznej.

Termin otwarcia ofert: 07.09.2016 r.; godz. 12.30
Dodatkowo, w celu lepszego zrozumienia idei projektu w załączeniu przekazujemy jego opis.

Informujemy, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 14.09.2016 r. do godz.12.00. Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r. godz. 12.30.
Usługa realizowana będzie od dnia 16.09.2016 do dnia 25.11.2016 roku.

POBIERZ DOKUMENTY:
zapytanie ofertowe
opis projektu