Zapraszamy osoby 55+ do udziału w projekcie “Lokomotywa zmian”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grupę osób 55+, które poza aktywnością zawodową chcą zaangażować się w działania społeczno-kulturalne i poprzez realizację własnych pasji zmieniać świat na lepsze.

Lokomotywa Zmian to projekt, który powstał w partnerstwie trzech organizacji: Centrum Wolontariatu, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Volunteer Center Tysvaer. Nasze organizacje łączą w sobie wieloletnie doświadczenia w zakresie wspierania wolontariatu pracowniczego w firmach, pracy z osobami 55+ i cel aby szerzyć ideę angażowania osób dojrzałych w projekty wolontariackie wspierające aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

pracodawców, gotowych wspierać swoich pracowników 55+ w procesie rozwijania ich potencjału społecznego,

pracowników, pragnących wziąć udział w niezwykłej podróży, dzięki której odkryją moc, która w nich drzemie oraz energię płynącą z pomagania i dzielenia się swoim doświadczeniem.

LOKOMOTYWA ZMIAN dopiero rusza, dokąd pojedzie będzie zależało od wszystkich uczestników współtworzących projekt na każdym jego etapie. Zapewniamy moc pozytywnej energii, wiele inspirujących spotkań, wsparcie doświadczonych, animatorów, socjologów, coachów i praktyków wolontariatu, stałą wymianę doświadczeń i pomysłów. Wierzymy, iż uczestnicy projektu staną się w przyszłości liderami zmian w swoim otoczeniu i społeczności lokalnej.

Rekrutacja do programu trwa do końca sierpnia.

Rozmowa z Zuzą Sikorską i Beatą Tokarz-Kamińską na temat programu >>

więcej>>

 

Dzięki udziałowi w projekcie m.in.:

Znajdziesz odpowiedź na pytanie: co zrobić, aby twoje życie było inspirujące i aktywne?

Zyskasz inspirację do aktywnego przygotowania się do zmian, jakie niesie emerytura.

Dowiesz się, jak sprawnie wyznaczać cele rozwojowe w różnych obszarach swojego życia.

Odkryjesz jak wykorzystać własny potencjał i wiedzę, aby służyły innym ludziom.

Nawiążesz kontakty z rówieśnikami, co pozwoli na wymianę doświadczeń.

Wzmocnisz swoje poczucie sprawczości i zwiększysz swój poziom uczestnictwa w życiu społecznym,

Poczujesz się gotowy do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji własnej, grupy i najbliższego otoczenia

Zdobędziesz nowe doświadczenia i umiejętności in. dotyczące obszarów i form działań środowiskowych.

 

Projekt potrwa od października 2015 do kwietnia 2016.

Udział w programie jest nieodpłatny i odbywa się na terenie Warszawy.

 

REALIZACJA WŁASNEGO DZIAŁANIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO pod profesjonalną opieką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”:

-generator wyzwań i pomysłów na własne działania społeczno-kulturalne

-stworzenie zespołów projektowych

-cykl grupowych spotkań z tutorem wspierającym projekt w rozwoju i realizacji

- realizacja projektów

 

WOLONTARIAT pod profesjonalną opieką Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu:

-konsultacje z zakresu rozwijania i wzmocnienia wolontariatu

-stworzenie zespołów projektowych

-wizyty studyjne w NGO i instytucjach

-cykliczne spotkania rozwojowo-wspierające

-realizacja wolontariatu

 

Projekt „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Centrum Wolontariatu w Tysvaer, Norwegia. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji