Za nami Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów

Zoom na rady seniorów. Masz radę, masz wpływ 2016

Ponad 100 osób z całej Polski przyjechało 19 i 20 października br. do Warszawy i Legionowa na drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów „Zoom na Rady Seniorów. Masz Radę, masz wpływ”. Rady Seniorów to organy doradcze, opiniodawcze i inicjatywne, działające przy samorządach, dzięki którym osoby starsze mogą mieć większy wpływ na otoczenie.

Spotkanie stało się okazją, by wspólnie  z członkami rad seniorów, samorządowcami
i ekspertami zastanowić się nad tym, jak wspierać rozwój rad i ich współpracę z samorządami w sposób, który umożliwi radom realny wpływ na podnoszenie jakości życia osób starszych w gminie. Rozmawialiśmy m.in. o projektowaniu przez rady i samorządy usług społecznych dla seniorów, roli rad w diagnozowaniu potrzeb osób starszych, a także o interpretacji zapisów prawnych, istotnych w kontekście powoływania i funkcjonowania rad seniorów.

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”,
w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo i  Radą Seniorów w Legionowie.

Więcej informacji na stronie: zoomnaradyseniorow.pl

 

Nagrania video z otwarcia konferencji i z wystąpień eksperckich znajdą Państwo TUTAJ

Po więcej informacji o programie, relacje i materiały ze spotkania zapraszamy TUTAJ

fot. A.Szulc