Wyniki oceny merytorycznej etapu rozmów – Generator Innowacji. Sieci Wsparcia.

 

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów – etap rozmów, złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do III etapu wraz z listą rankingową. Do III etapu rekrutacji – warsztatów GENERATOR POMYSŁÓW zakwalifikowaliśmy 56 pomysłów (projekty, które otrzymały 75 pkt i więcej).

Na adres e-mail wskazany w liście intencyjnym pomysłodawcy ci, otrzymają szczegółowe informacje o obligatoryjnych warsztatach, które odbędą się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Nie przewidujemy możliwości odwoływania się od wyników merytorycznej oceny zgłoszeń. Pomysłodawcy, których zgłoszenie w wyniku oceny merytorycznej nie przeszło do kolejnego etapu konkursu, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl o przedstawienie opisowej oceny i uzasadnienia decyzji Komisji.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem konkursu lub decyzjami Komisji na poszczególnych etapach Programu prosimy kierować na adres: sieciwsparcia@e.org.pl.  W ciągu  7 dni roboczych od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości udzielimy na nie odpowiedzi.

Gratulujemy pomysłodawcom zakwalifikowanym do dalszego etapu! Do zobaczenia w Warszawie!

Lista wyników oceny merytorycznej etapu rozmów.