Wspieramy rozwój mołdawskiej sieci animatorów i animatorek

Od blisko roku wspieramy rozwój mołdawskiej sieci animatorów i animatorek. Robimy to w ramach projektu Zoom na domy kultury – Mołdawia. Zdjęcia, którymi się dzielimy, przedstawiają działania z Laboratorium Terenowego w Bahrinesti. Przez 5 dni z grupą osób gotowych do działania i społecznością otwartą na akcje animacyjne zrealizowaliśmy spacer badawczy, warsztaty fotograficzne, trzy wystawy, przypomnieliśmy mieszkańcom tradycyjne mołdawskie gry, znaleźliśmy odpowiedź na pytanie kim jest dobry sąsiad, razem z dziećmi zapaliliśmy światło w charakterystycznych dla wsi niebieskich domach, wzięliśmy udział w festiwalu czereśni. Warunki do pracy i nauki idealne.

fot. A.Szulc