Warszawa Lokalnie

Badania od lat pokazują, że kapitał społeczny w Polsce i Warszawie jest na dość niskim poziomie. Widać jednak pozytywny silny trend, czyli  rosnącą popularność rozmaitych narzędzi angażujących obywateli do samodzielnego działania i decydowania o najbliższym otoczeniu.

 

Na podwórkach i klatkach schodowych drzemie rosnący potencjał aktywnych obywateli, którzy chcą wziąć sprawy swojej okolicy w swoje ręce i modelować przestrzeń fizyczną i społeczną własnymi siłami. Stały wzrost liczby inicjatyw sąsiedzkich (jak święta ulic, dni sąsiada, podwórkowe gwiazdki, realizacje inicjatywy lokalnej itp.) oraz wzrastające zaangażowanie warszawiaków w proces tworzenia budżetu partycypacyjnego pokazują, że pole do działania jest, a jeśli wyposażyć warszawiaków w więcej wiedzy i narzędzi, i zachęcić ich do działania, mogą powstać efekty wyjątkowe.

 

Dlatego też zostaliśmy partnerem projektu “Warszawa Lokalnie”, łączącego organizacje, które posiadają istotne doświadczenie w prowadzeniu działań ze społecznościami lokalnymi na wielu poziomach – poczynając od grup sąsiedzkich, poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, po animowanie i prowadzenie partnerstw w skali osiedla, dzielnicy lub miasta (przekrojowych, problemowych). W ramach projektu współpracujemy z: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Fundacją Civis Polonus oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 

Zamierzamy w ramach projektu zbierać i upowszechniać dobre praktyki realizacji działań lokalnych. Zbudujemy sieć lokalnych animatorów, którzy będą aktywnie działać w każdej dzielnicy.Będziemy inkubować projekty mieszkańców.

 

Wierzymy, że przez 3 lata intensywnej działalności animacyjnej i edukacyjno-promocyjnej uda nam się uzyskać efekt „kuli śnieżnej” i warszawiacy zapałają miłością do działań lokalnych, której nie da się już zatrzymać i będą sami poszukiwać informacji o tym co i jak jeszcze można byłoby zrobić wspólnie, oddolnie dla swej najbliższej okolicy lub grupy odniesienia.

 

Projekt współfinansuje m.st Warszawa.