Praca: Szukamy koordynatora/koordynatorki ds. edukacji medialnej

Szukamy koordynatora/koordynatorki ds. edukacji medialnej.  Na zgłoszenia czekamy do 21 lipca

Opis:  Zadanie dotyczy rozwoju kierunków działań Towarzystwa „ę” w obszarze edukacji medialnej oraz koordynacji programu związanego z m.in.: edukacją medialną, nowymi mediami, zaangażowaniem społecznym z wykorzystaniem nowych mediów i edukacją młodzieży.

Miejsce Pracy: Warszawa

Koordynator/ka ds.edukacji medialnej będzie odpowiedzialny/a za: 

1. Koordynację programu edukacji medialnej (Kontynuacja programu Warszawa.labw tym: opracowanie dokumentacji, nabór uczestników, organizację działań projektowych (warsztaty, spotkania, konsultacje), współpracę w zakresie promocji projektu, współpracę z partnerami i sponsorami projektu, nadzór nad harmonogramem projektu, monitoring prac, budowanie lokalnych partnerstw, nadzór nad pracami zespołu projektowego, zarządzanie budżetem projektu i rozliczenie, stała współpraca z superwizorem i ekspertami programu.

2. Rozwój strategiczny obszaru edukacji medialnej w Towarzystwie m.in.: 

a) Rozwój sieci współpracowników i animatorów z zakresu edukacji medialnej: pozyskanie nowych współpracowników,  współpraca przy planowaniu ich ścieżki rozwoju (we współpracy z koordynatorem sieci Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”).

b) Współtworzenie nowych projektów i rozwój dotychczasowych: tworzenie koncepcji nowych działań w obszarze edukacji medialnej (przy współpracy innych członków zespołu i ekspertów), przygotowywanie wniosków o dotację, prezentacja doświadczeń Towarzystwa podczas konferencji i spotkań, budowanie nowych partnerstw i networking na rzecz rozwoju obszaru edukacji medialnej.

c) Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji medialnej: zaangażowanie w pracę z międzynarodowymi partnerami działań Towarzystwa w tym obszarze, inicjowanie wspólnych działań i rozwój dotychczasowych.

c) Tworzenie synergii między programami edukacji medialnej a innymi działaniami Towarzystwa: wymiana wiedzy z innymi członkami zespołu, szukanie wspólnych kierunków działania, włączanie edukacji medialnej w obszary działań związane z zaangażowaniem społecznym.

oraz

3. Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa “ę” w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania: 

• minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie koordynacji projektów edukacyjnych/społecznych

• doświadczenie w pracy z młodzieżą

• minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w środowisku lokalnym z organizacjami i społecznością

• doświadczenie w zakresie prowadzenia/tworzenia działań z obszaru edukacji medialnej

• zainteresowanie tematyką społeczną i obywatelską

• znajomość nowych mediów i wiedza z zakresu edukacji medialnej

• umiejętność pracy w zespole,

• wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną

• łatwość w formułowaniu myśli – także na piśmie

• otwartość na wyzwania

• dobra/bardzo znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami

• wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,

• dobra znajomość pakietu Office,

• samodzielność;

• dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

Mile widziane: doświadczenie związane z pracą trenera/animatora

Oferujemy: 

Oferujemy: Pracę na podstawie umowy zlecenie w okresie wrzesień 2016 – październik 2017 ( z możliwością kontynuacji współpracy). Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Pracę koordynatora będzie wspierać asystent ds. finansowych. Oferujemy wynagrodzenie 3000 zł brutto (średnie szacowane zaangażowanie to 25 godzin tygodniowo) . Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „koordynator edukacji medialnej” do dnia 21.07.2016

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane oferty.  W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

 

fot. A.Szulc