SWA 2016

   
Z powodu awarii technicznej formularza on-line prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konkurs „Seniorzy w akcji” mailem w pliku Word na adres listy@seniorzywakcji.pl (pobierz plik). Termin nadsyłania zgłoszeń wydłużamy do piątku 18 marca do godz. 23:59. Wszystkie listy zgłoszone wcześniej poprzez formularz on-line zostały zarejestrowane. Przepraszamy za utrudnienia techniczne.

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, tel. 22 396 55 16 lub 19 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.

Regulamin konkursu (pobierz plik).