Stołeczni-Społeczni – stwórz z nami Sieć Animatorów Warszawskich

W ramach projektu Warszawa Lokalnie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza nabór na Stołecznych-Społecznych, czyli animatorów, działających w poszczególnych. dzielnicach. Zmieniamy Warszawę. Tworzymy prestiżową Sieć Animatorów Warszawskich. Inwestujemy w ludzi aktywnych, pomysłowych, związanych z konkretną dzielnicą.

Szukamy osób, które działają lub chcą działać na rzecz społeczności Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Pragi Północ, Wesołej i Wilanowa.

 

Zostając Stołecznym-Społecznym, będziesz częścią nowatorskiego projektu i członkiem wyjątkowej grupy osób, które tworzą unikalne rozwiązania zwiększające aktywność obywatelską w Warszawie.

Zyskasz:

 • merytoryczne i organizacyjne wsparcie profesjonalistów (szkolenia, warsztaty, tutoring i superwizje)
 • możliwość osobistego rozwoju i rozwoju swoich działań
 • możliwość realizacji swojego autorskiego pomysłu na działanie społeczne
 • wpływ na to, co się dzieje w twojej dzielnicy
 • wynagrodzenie za spotkania z mieszkańcami.

 

Zadania Stołecznych-Społecznych:

 • przybliżanie mieszkańcom informacji na temat miejskich narzędzi partycypacyjnych (np. inicjatywa lokalna, budżet obywatelski)
 • zbieranie wiedzy i współtworzenie mapy miejsc przyjaznych i otwartych na mieszkańców
 • działania na rzecz poznania sąsiadów, aktywnych mieszkańców, instytucji, inicjatyw i wsparcie w pozyskiwaniu nowych osób do działania na rzecz dzielnicy, np. uczestnictwo w lokalnych imprezach, spotkaniach
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne mieszkańców w realizacji pomysłów na działania lokalne
 • pełnienie funkcji pomostu informacyjnego między urzędem dzielnicy
  a mieszkańcami, ułatwianie komunikacji pomiędzy urzędem dzielnicy a mieszkańcami
 • samorozwój poprzez uczestnictwo w programie szkoleń, superwizji i tutoringu w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”.

 

 

Jak zostać  Stołecznym-Społecznym 

W 2017 roku w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” zrekrutujemy 8 osób (po jednej z dzielnicy) z: Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Pragi Północ, Wesołej i Wilanowa, które będą pracowały w dzielnicach do końca 2018 roku. Rekrutacja rozpocznie się 22.03.2017 r.

Zapytaj o projekt: Urszula Engelmayer (22) 224 34 90 lub 501 196 489,  u.engelmayer@e.org.pl,

Stołecznych-Społecznych wyłonimy w drodze otwartego naboru.

Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Do formularza należy dołączyć CV oraz rekomendację wskazującą na afiliacje z instytucją lub organizacją działającą lokalnie, w dzielnicy z którą chce współpracować kandydat.

Zgłoszenia z dopiskiem „Stołeczni-Społeczni – rekrutacja” prosimy wysłać na adres: biuro@e.org.pl

Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

.

Wyniki rekrutacji będziemy ogłaszać na bieżąco na stronie www.e.org.pl oraz na stronie www.warszawalokalnie.waw.pl

 

Szczegółowe informacje na temat udziału w programie zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I WSPÓŁPRACY_2017.

Zgłoszenie się do udziału w programie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
Działanie „Stołeczni-Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”  jest realizowane w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.