Latający Animatorzy Kultury

Z prowadzonych przez nas od wielu lat projektów społeczno-kulturalnych wynika, że pracownicy instytucji kultury, liderzy i animatorzy w całej Polsce potrzebują inspiracji, nowych narzędzi i metod do pracy ze społecznością lokalną, czasu i przestrzeni do refleksji nad własną rolą. Właśnie po to, by wspierać takich ludzi powołaliśmy sieć Latających Animatorów Kultury, Latających Socjologów i Latających Cyfrowych Animatorów.

Od 12 lat zbieramy doświadczenia i pomysły dotyczące sektora kultury. Współpracujemy z samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Przyjeżdżamy, badamy sytuacje oraz szukamy najskuteczniejszych rozwiązań. Pomagamy tworzyć strategię działań organizacji, wyposażamy pracowników w nowe umiejętności i narzędzia pracy. Projektujemy nowe usługi i programy społeczne. Jesteśmy partnerami w realizacji małych i dużych przedsięwzięć.

Czeka na Ciebie ponad 80 ekspertów i 100 pomysłów do zrobienia.

Czy wiesz, że czasem proste pomysły mogą bardzo dużo zmienić?

 

Zmieniaj świat razem z nami. Przekaż 1% podatku.

 

W tym roku środki z 1% przeznaczymy na wsparcie dla lokalnych inicjatyw animatorów kultury w całej Polsce.

W formule inkubatora wesprzemy rozwój pomysłów odpowiadających na potrzeby zauważone przez mieszkańców.

Wpisz nasz numer KRS 0000084092 do swojego PITu!