Rozwijaj wolontariat na uniwersytecie trzeciego wieku!

Rusza rekrutacja do projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Jeśli pragną Państwo zwiększyć zaangażowanie słuchaczek i słuchaczy w życie UTW, zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także uzyskać mikro-grant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 40 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek.

Starsi wolontariusze przygotowują z przedszkolakami spektakle, upiększają zaniedbane place, gotują z dziećmi ze świetlic środowiskowych, odwiedzają samotnych seniorów i organizują pikniki sportowe. Uczą się nowych rzeczy i nawiązują przyjaźnie. Przeczytaj reportaż o działaniu grupy wolontariatu działającej przy UTW Wodzisław Śląski: http://utw.seniorzywakcji.pl/zapracowane-babcie-utw-wodzislaw-slaski/

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017 roku.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.utw.seniorzywakcji.pl

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.