Rok 2016 w Towarzystwie “ę”

Koniec roku to czas podsumowań. 2016 rok w “ę” to był intensywny i udany rok. Rozwijamy się, obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość i przyglądamy się nowym zjawiskom w kulturze.

Uruchomiliśmy nowe projekty, kontynuowaliśmy te, które prowadzimy od lat. Nieustannie szukamy innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązań dla kultury i pomysłów na lokalne działania w społecznościach. W tym roku wspieraliśmy instytucje kultury i samorządy we wprowadzaniu zmian. Opracowaliśmy nowe formaty działań i modele edukacji.  Zorganizowaliśmy wiele spotkań, warsztatów i dyskusji. Opierając się na naszej autorskiej metodzie inkubowania projektów wsparliśmy wielu społecznych innowatorów, animatorów i młodych twórców w realizacji własnych projektów. Nasi Latający Animatorzy Kultury odwiedzili dziesiątki miejsc kultury w całej Polsce i poza nią. 2016 rok to też nowi członkowie zespołu „ę” i dalsza profesjonalizacja naszej organizacji. Kończymy ten rok pełni pomysłów i planów na 2017.

Co robiliśmy w 2016 roku?

 

OBYWATELE DZIAŁAJĄ

 

Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie, w ramach którego zajmujemy się rozwijaniem sprytnych, nowatorskich pomysłów wspierających osoby starsze oraz ich opiekunów. Szukamy takich rozwiązań, które osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania i pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, a opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach. W 2016 roku skupiliśmy się na działaniach organizacyjnych i promocyjnych. 12 grudnia na stronie www.sieciwsparcia.pl uruchomiliśmy nabór pomysłów. Zaprosiliśmy do współpracy partnerów i ekspertów, zorganizowaliśmy dwa Targowiska Wiedzy, podczas których przybliżaliśmy zagadnienie starzenia się widziane z różnych perspektyw. Przygotowaliśmy także ‘mobilne laboratorium’, z którym odwiedzimy duże wydarzenia w całej Polsce, skupiające środowiska zainteresowane przystąpieniem do projektu. w 2017 roku, trzydzieści najlepszych pomysłów, oprócz indywidualnej pracy z tutorem i ekspertami z wielu dziedzin, otrzyma dotacje na testowanie.

dowiedz się więcej i zgłoś swój pomysł >>

 

Seniorzy w akcji!

W ramach programu Seniorzy w Akcji ogłosiliśmy VIII edycję konkursu „Seniorzy w akcji – inkubator + dotacje”. Wsparliśmy realizację 32 projektów prowadzonych samodzielnie przez Animatorów 60+ lub pary międzypokoleniowe w różnych częściach Polski – w dużych miastach, miasteczkach i na terenach wiejskich. Mapa nowej edycji dostępna jest na stronie.

Blisko 60 Animatorów (seniorzy 60+ oraz pary międzypokoleniowe) – autorów nagrodzonych inicjatyw – wzięło udział w cyklu warsztatów. Dzięki modelowi inkubacji projektów, animatorzy mogli dopracować swój pomysł, poszukać nowych inspiracji i nowatorskich rozwiązań. Warsztaty w listopadzie posłużyły wymianie doświadczeń i podzieleniu się pierwszymi sukcesami.

W marcu odbył się I zjazd Klubu Ambasadorów, we wrześniu w ramach Międzynarodowych Warsztatów Współpracy Międzypokoleniowej nasi Ambasadorzy konsultowali pomysły z mieszkańcami Warszawy oraz wymieniali swoje doświadczenia z obszaru współpracy międzypokoleniowej z ekspertami z Niemiec, Szkocji i Irlandii Północnej.

www.seniorzywakcji.pl

Warszawa Lokalnie

Projekt realizujemy od kwietnia 2016 roku we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Civis Polonus, Stowarzyszeniem BORIS, Stowarzyszeniem CAL.
W ramach naszego działania stworzyliśmy Sieć Stołecznych Społecznych – Animatorów Warszawskich. W każdej dzielnicy Warszawy został wybrany animator, który na jej terenie prowadzi autorskie działania społeczne. Członkowie Sieci zachęcają też mieszkańców do realizacji własnych, oddolnych pomysłów. Do sieci Stołecznych Społecznych zaprosiliśmy osoby, które są aktywne społecznie, znają dzielnice, w których prowadzą swoje działania. To osoby zaangażowane obywatelsko i kulturalnie w życie najbliższej okolicy i miasta oraz rekomendowane przez instytucje, organizacje działające na rzecz mieszkańców. Obecnie prowadzą działania badawcze, które mają na celu współtworzenie mapy miejsc przyjaznych i otwartych na mieszkańców, w których mogą zrealizować swoje działania. Dane będą ogólnodostępne na mapie zasobów instytucji, którą udostępnimy na stronie warszawalokalnie.waw.pl. Stołeczni Społeczni realizują również pomysły i inicjatywy na rzecz mieszkańców, takie jak, np. sąsiedzkie gwiazdki, warsztaty, spotkania.

Sprawdź kto działa w Twojej dzielnicy >>

 

Laboratorium Pomysłów

Dzięki wsparciu m.st Warszawy zrealizowaliśmy 7 projektów wspierając warszawiaków w realizacji ich własnych działań społeczno-kulturalnych. Pod opieką tutorów powstały projekty, o których możecie przeczytać tutaj. Wydarzeniami towarzyszącymi tegorocznej edycji Laboratorium były otwarte konsultacje pomysłów na projekty. Nasi animatorzy dzielili się doświadczeniem i wiedzą odpowiadając na Wasze wątpliwości i pytania. Zainicjowaliśmy też  spotkanie grupy roboczej Praktyków Inkubacji, w trakcie którego wymieniliśmy się doświadczeniami i praktycznymi narzędziami.

Laboratorium Pomysłów było obecne również na Festiwalu “Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty” towarzyszącemu Kongresowi Kultury. Podczas trzech dni w przestrzeni Laboratorium przeprowadziliśmy serie krótkich otwartych warsztatów, spotkań i konsultacji. Zaprezentowaliśmy autorską metodę inkubowania projektów kulturalno-społecznych w “ę” oraz wystawę 60 wyinkubowanych w Laboratorium projektów, które od 9 już lat zmieniają Warszawę na lepsze.

zobacz wszystkie projekty Laboratorium>>

 

Wystawy z dostawą. Sztuka do samodzielnego użycia. 
Wystawy z dostawą realizujemy w partnerstwie z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki oraz Centrum Cyfrowym Projekt:Polska. Projekt finansowany jest ze środków MKDiN oraz Fundacji Orange w ramach programu Pracownie Orange. 
Przygotowaliśmy wystawę składającą się z reprodukcji prac polskiej sztuki współczesnej i umieściliśmy ją w internecie na licencji Creative Commons. Wystawie towarzyszy przewodnik dla odbiorów oraz scenariusze pracy animacyjnej. Narzędzie przetestowaliśmy w trzech wybranych instutucjach kultury z małych miejscowościach a doświadczenia z tej pracy opisaliśmy w scenariuszach na działania animacyjne wokól wystawy. Działamy w myśl otwierania zasobów i dostarczania narzędzi do pracy i działania instytucjom kultury działającym w małych miejscowościach.
więcej>>

 

Lokomotywa Zmian

Lokomotywa Zmian to projekt, w którym w partnerstwie z Centrum Wolontariatu i Volunteer Center Tysvaer wspieraliśmy rozwój wolontariatu pracowniczego w firmach. Naszym celem jest szerzenie idei angażowania osób dojrzałych w projekty wolontariackie wzmacniające aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji. Tym samym przygotowujemy osoby 55+ do aktywnej emerytury. Dzięki Lokomotywie Zmian społeczni innowatorzy 55+ zrealizowali autorskie działania oparte o ich indywidualne pasje. Jednoczesne rozwijaliśmy współpracę z pracodawcami w obszarze rozwoju programów wolontariatu pracowniczego w ich firmach i instytucjach.

 Poznaj animatorów 55+ i ich autorskie projekty >>

 

Polska Lab

Polska Lab to miejskie laboratorium medialno-obywatelskie, które wraz z Fundacją Evens uruchamiamy w dwóch średnich miastach w Polsce. Łączymy potencjał lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, miejskich aktywistów i ekspertów z dziedziny nowych mediów i nowych technologii. Wszystko po to, by zwiększać obywatelską świadomość, i wzmacniać wpływ młodych mieszkańców na przestrzeń, w której żyją. W ramach pierwszego naboru do projektu zaprosiliśmy Przemyśl. Działamy tam w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców w Polsce. Na wiosnę zoroganizujemy nabór na drugie miasto. Oba miejsca przy naszym wsparciu zorganizują tygodniowe laboratoria, zawiążą lokalne partnerstwa oraz wypracują trwałe, innowacyjne rozwiązania, które na stałe wprowadzą w życie, przyczyniając się do zmiany w swoim mieście.

Poznaj Przemyśl>>

 Zoom na Rady Seniorów

Projekt “Zoom na Rady Seniorów” wzmacnia współpracę rad seniorów z samorządem lokalnym. W 2016 roku kończyliśmy drugą edycję “Uniwersytet Obywatelski”, w ramach której 10 rad stworzyło innowacyjne działania dla swoich społeczności oraz realizowaliśmy trzecią “Masz radę, masz wpływ”. W październiku ponad 100 osób z całej Polski przyjechało do Warszawy i Legionowa na drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Spotkanie stało się okazją, by wspólnie z członkami rad seniorów, samorządowcami i ekspertami zastanowić się nad tym, jak wspierać rozwój rad i ich współpracę z samorządami w sposób, który umożliwi radom realny wpływ na podnoszenie jakości życia osób starszych w gminie. W 7 miejscowościach trenerzy z Sieci Latających Socjologów Towarzystwa “ę” przeprowadzili warsztaty dla samorządów i rad seniorów, oferując doradztwo m.in. w zakresie: współpracy rady z samorządem, tworzenia strategii działania rady, edukacji o samorządzie gminnym i partycypacji publicznej.

więcej informacji o programie, relacje i materiały ze spotkania >>

 

 

Archipelag Pokoleń. 

Archipelag Pokoleń jest przestrzenią do rozwoju i działania osób 55+. To aktywne zaangażowanie osób dojrzałych w działalność instytucji kultury oraz wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby tej grupy odbiorców. To również cykl seminariów, warsztatów, wizyt w organizacjach, dyskusji międzypokoleniowych i możliwość realizowania własnych działań społeczno-kulturalnych. W tym roku rozpoczeliśmy współpracę z kolejnymi instytucjami kultury, w której uczestnicy Archipelagu są jednocześnie wolontariuszami i autorami otwartych działań dla publiczności. Projekt trwa, na Uniwersytecie Warszawskim spotykamy się na międzypokoleniowych seminariach oraz zachęcamy kolejne instytucje kultury do włączenia się w projekt.

 przyjdź na otwarte seminarium w ISNS >>

 

Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury.

Archipelag Pokoleń. Kadry kultury to projekt, w którym wspieramy mazowieckie instytucje kultury w coraz większym otwieraniu się na publiczność różnych pokoleń.  W sytuacji, gdy coraz mniej osób żyje w rodzinach wielopokoleniowych, wyzwaniem staje się tworzenie przestrzeni i sposobności do kontaktów między różnymi grupami wiekowymi w społeczności lokalnej. Domy kultury, galerie, muzea, biblioteki coraz częściej podejmują to wyzwanie. Dzięki świadomej pracy nad rozwojem publiczności instytucji, również ona może się stać tzw. TRZECIM MIEJSCEM – miejscem współdziałania ludzi z różnych pokoleń. Jeszcze bardziej przyjaznym, ciekawym i inspirującym! W ramach projektu odbywają się warsztaty, sesje szkoleniowo-edukacyjne, tworzenie planów rozwoju instytucji i superwizje.

 

AUTENTYZM. Rodzina. Archiwum. Historia.

W ramach projektu “Autentyzm – Rodzina. Archiwum. Historia.” zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne, w których udział wzięły 22 osoby w tym 10 osób ze spektrum autyzmu. Podczas cyklu spotkań uczestnicy wspólnie zgłębiali bogactwo kolekcji fotografii Archiwum Historii Mówionej należącego do Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Fotografia w tym przypadku była uniwersalnym medium, które pozwalało się porozumieć uczestnikom na wielu płaszczyznach, werbalnych i pozawerbalnych. Dla prowadzących była to pierwsza w życiu okazja, by poznać i spędzać czas z autystami, przełamując w ten sposób mentalne bariery i ucząc się współpracy i wymiany doświadczeń. W wyniku wspólnej pracy dorosłych osób z autyzmem z ich rówieśnikami, powstały autorskie kolaże inspirowane wybranymi fotografiami z albumów rodzinnych. Nad artystyczną spójnością przedsięwzięcia czuwał Kobas Laksa – artysta sztuk wizualnych.

Ideą projektu było stworzenie unikalnej oferty kulturalnej i ułatwienie dostępu do kultury. Do tej pory w Polsce nie były realizowane działania, w których uczestnikami byłyby zarówno osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak i osoby neurotypowe (bez autyzmu). Partnerami projektu byli Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja SYNAPSIS.

 Zobacz katalog z wystawy>>

 

UTW dla społeczności

2016 rok to warsztaty, praca animacyjna i projekty wolontariackie na 10 Uniwersytetach Trzeciego Wieku z III edycji i kolejnych 10 z rozpoczętej we wrześniu IV edycji. Łącznie 60 przedstawicieli i przedstawicielek obu edycji, od Rewala po Szklarską Porębę, poznało, bądź wciąż poznaje metody pracy w grupie, przejmowania roli lidera/liderki i proces przechodzenia od pomysłu do działania. Ich zadaniem było/jest tworzenie i rozwijanie grup wolontariatu na swoich UTW. Wspaniali słuchacze
i słuchaczki UTW z III edycji weszli w rolę wolontariuszy i wolontariuszek i dali się poznać swoim społecznościom lokalnym dzięki takim działaniom jak m.in. tworzenie rabatek kwiatowych w parku miejskim, uczenie gotowania dzieci z placówek opiekuńczych, zarażania innych grami logicznymi w kawiarni, prowadzenie telefonu dla samotnych osób starszych. Wciąż jesteśmy w kontakcie z absolwentami i absolwentkami dotychczasowych edycji wysyłając do ich UTW animatorów/animatorki z naszej sieci Latających Animatorów Kultury.

 

Festiwal Porażek

Jak rozmawiać o porażkach? Co nam dają i dlaczego warto się nimi dzielić? Jaki mają wpływa na kształt Warszawy? We wrześniu razem z “Placem Defilad” zorganizowaliśmy Festiwal Porażek. Oddaliśmy głos nieudanym działaniom społeczno-kulturalnym. Poprzez serie wystąpień (Krzysztofa Mikołajewskiego (Centrum Komunikacji Społecznej), Bogny Świątkowskiej (Bęc Zmiana), Przemka Paska (Ja Wisła), Katarzyny Królak-Wyszyńskiej (Innovatika) oraz debaty z udziałem Andrzeja Ledera, Marcina Wojdata i Aleksandry Szymańskiej podnieśliśmy temat kulturotwórczej roli porażki w działaniach kulturalno-społecznych.

 

 SPÓŁDZIELNIA MŁODYCH TWÓRCÓW

„Polis(h) Photo Lab”

Polsko-białoruski projekt „Polis(h) Photo Lab” obejmował warsztaty oraz prezentacje w Witebsku polskiej fotografii, a zarazem uczył dokumentowania i komentowania poprzez zdjęcia rzeczywistości współczesnych polis: przestrzeni miejskiej, zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich czy stylów życia. Projekt otrzymał dotację MKiDN oraz Programu RITA, dzięki czemu mogliśmy prowadzić działania na szeroką skalę, uwypuklając nie tylko ich promocyjny, ale i edukacyjny charakter, na pograniczu kultury oraz społeczeństwa. W okresie od I do XII 2016 r., w ramach 4 wizyt na Białorusi, zorganizowaliśmy cykl spotkań autorskich i masterclassów, do których zaprosiliśmy zarówno renomowanych polskich artystów związanych np. z kolektywem Sputnik Photos, jak i twórców młodego pokolenia (po 6 osób z Polski i Białorusi), którzy w parach, przy wsparciu tutorów, przygotowali autorskie, zaangażowane społecznie projekty fotograficzne, wydane w efekcie w postaci 9 fotoksiążek. Wszystkie publikacje miały swoją publiczną premierę zarówno w Witebsku, jak i Warszawie, a ich elektroniczne wersje dostępne są na stronie www.polishphotolab.e.org.pl. Partnerem projektu była organizacja Vitebsk4Me.

 

DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE

Archipelag Pokoleń – kurs praktyk międzypokoleniowych dla animatorów i edukatorów 

Kontynuujemy strategiczne partnerstwo z organizacjami z Niemiec (stowarzyszenie “Kreisau-Initiative”) i Wielkiej Brytanii (Beth Johnson Foundation oraz jej filia – Linking Generations Northern Ireland). W trakcie dwuletniego projektu rozpoczętego jesienią 2015 r. zaadoptujemy do polskich realiów europejski, certyfikowany kurs praktyk międzypokoleniowych dla animatorów i edukatorów, a także wydamy dwie publikacje dotyczące tej tematyki: katalog dobrych praktyk oraz zbiór scenariuszy i metod. W br. odbyły się dwa robocze spotkania projektowe oraz trzy wizyty studyjne: dwie do Wielkiej Brytanii oraz jedna do Polski, której gospodarzem było Towarzystwo „ę”.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

ZOOM na domy kultury. Mołdawia

W grudniu 2016 roku zakończyliśmy półtoraroczne działania w Mołdawii, których celem było przeniesienie nad Dniestr najlepszych polskich praktyk i doświadczeń związanych z uspołecznianiem domów kultury oraz animowaniem lokalnych społeczności. W br. zrealizowaliśmy cykl 4 spotkań warsztatowych, w ramach których prezentowaliśmy, testowaliśmy i adaptowaliśmy metody animacyjne. Część z nich przetłumaczyliśmy i wydaliśmy w postaci dwóch publikacji: „Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury i animatorów”, a także kolekcji scenariuszy działań pod nazwą „Pomysły do zrobienia”. Swoistym poligonem doświadczalnym uczyniliśmy miejscowość Băhrineşti oraz tamtejszy dom kultury, którego pracownicy otrzymali w ramach projektu dodatkowe wsparcie merytoryczne oraz materiały promocyjno-informacyjne.

Wspólnie z mołdawskim partnerem „Centre for Cultural Policies” zainicjowaliśmy w efekcie sieć mołdawskich animatorów kultury (wzorowaną na modelu Towarzystwa „ę”), złożoną z przedstawicieli domów kultury i lokalnych aktywistów. Oferta sieci dostępna jest na stronie internetowej www.animatori.md

Projekt „ZOOM na domy kultury. Mołdawia” realizowany był przy finansowym wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

SIEĆ LATAJĄCYCH ANIMATORÓW KULTURY, SOCJOLOGÓW I CYFROWYCH

W naszej Sieci Latających Animatorów Kultury mamy już ponad 80 ekspertów różnych specjalizacji: cyfrowych, socjologicznych, artystycznych. Współpracujemy z samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Przyjeżdżamy, badamy sytuacje oraz szukamy najskuteczniejszych rozwiązań. Pomagamy tworzyć strategię działań organizacji, wyposażamy pracowników w nowe umiejętności i narzędzia pracy. Projektujemy nowe usługi i programy społeczne. Jesteśmy partnerami w realizacji małych i dużych przedsięwzięć.

W 2016 roku kontynuowaliśmy rozwój Sieci w kierunku wspierania organizacji i instytucji kultury z zdobywaniu cyfrowych kompetencji. Już kolejny rok wspieraliśmy nowe Pracownie Orange. 

Program „Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Cyfrowi dla Pracowni Orange” polegał na wsparciu Pracowni Orange poprzez warsztaty organizowanie przez Latających. Wizyty w Pracowniach Orange były okazją do rozwoju zespołów prowadzących Pracownie Orange, ich podopiecznych oraz Sieci Latających Animatorów Cyfrowych. Skupiliśmy się na działaniach wokół nowych technologii i mediów. Stworzyliśmy również poradnik cyfrowy, którego celem jest wprowadzenie użytkowników i zespołów Pracowni Orange w świat aplikacji mobilnych, jako narzędzia do współpracy ze społecznością lokalną.

Zadbaliśmy również o wysoką jakość warsztatów prowadzonych przez członków Sieci Latających Animatorów –zorganizowaliśmy warsztaty superwizyjne, prowadzone przez doświadczonego trenera-mediatora.

W 2016 roku Latający odwiedzili 20 z 20 Pracowni, które zostały wybrane na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.  Program wizyt został wypracowany indywidualnie do potrzeb każdego miejsca, które zdecydowało się zaprosić Latającego, każdą z wizyt rozpoczynały warsztaty rozpoznawcze, których celem było ustalenie planu działania w kontekście współpracy z animatorami. Latający wspólnie z grupami inicjatywnymi przeprowadzili akcje społeczne, zrealizowali mini-projekty kulturalne, diagnozy lokalne, zaprojektowali aplikacje mobilne. Jednorazowa wizyta trwała od 2 do 6 dni. W sumie zrealizowaliśmy 120 dni lotów.

Realizowane przez nas działania były zogniskowane wokół następujących tematów: odkrywania potencjału miejscowości i animacja lokalnej społeczności, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, odkrywania nowych form spędzania wolnego czasu, pracy na potencjale zespołu Pracowni Orange, korzystania z potencjału nowych technologii, wsparcia
w rzecznictwie społeczności lokalnej.

W naszych działaniach wzięło udział ok. 1000 uczestników. 

 

Usługi na rzecz innowacji społecznych i kultury

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“ jest jedynym właścicielem Spółki Dobre Pomysły „ę“, która wnosi na polski rynek nowy typ usług. Zajmujemy się innowacjami społecznymi. Co to oznacza? Wspieramy organizacje, instytucje i samorządy w kształtowaniu ich wpływu społecznego. Projektujemy i realizujemy procesy rozwoju pracowników, usług, produktów i przestrzeni pod kątem relacji z lokalnymi społecznościami oraz uwzględnienia potrzeb różnych grup wiekowych. Świadczymy profesjonalne usługi w niestandardowy sposób, dając pracownikom organizacji, na rzecz których działamy, unikalną możliwość uczenia się poprzez doświadczenie. Dobre Pomysły ę dają pracownikom i ich organizacji (bez względu na to, czy to jest instytucja kultury, samorząd, czy firma) doświadczenie wspólnego działania, uczenia się, zmiany i budowania nowych rozwiązań.

 

W 2016 roku w ramach działań spółki  stworzyliśmy program wolontariatu pracowniczego dla firmy Sanofi  pod nazwą „Laboratorium Jakości Życia”. Ideą programu jest aktywne wpływanie na najbliższe otoczenie poprzez szukanie innowacyjnych rozwiązań na ważne problemy społeczne, w które angażujemy pracowników  firm jako wolontariuszy kompetencyjnych. Program stwarza przestrzeń, w której pomysłodawcy projektów i wolontariusze, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą wspólnie pracują na rzecz zmiany społecznej.

Wśród innych działań znalazła się współpraca z Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy, które zaprosiło nas do współpracy przy procesie partycypacyjnym i przygotowaniu Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pałacyku Konopackiego. Proces rozpoczął się w połowie marca 2016 roku i zakończył na początku sierpnia b.r. Naszym głównym zadaniem była odpowiedź na pytanie, co powinno się znaleźć w nowym centrum kultury, które ma działać w przyszłości w Pałacyku Konopackiego. W związku z tym zaproponowaliśmy działania, które pozwoliły wypracować wytyczne w procesie angażującym różnych interesariuszy: użytkowników, mieszkańców, partnerów a także gospodarzy miejsca – pracowników i dyrekcję Domu Kultury „Praga”, który w przyszłości zostanie gospodarzem instytucji działającej w Pałacyku. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem przedstawionych przez nas wytycznych w życie realizowane przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

W ramach współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury, który jest trzyletnim działaniem mającym na celu wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty prowadziliśmy warsztaty wspierające 8 projektów prowadzonych przez współpracujące ze sobą podmioty edukacyjne i kulturalne. W ramach wsparcia zrealizowaliśmy 24 dni warsztatowe wspierając mazowieckie jednostki oświatowe i kulturalne. Inspirowaliśmy w obszarach nowych technologii, diagnozy lokalnej, współpracy z konkretnymi grupami odbiorców. Wspieraliśmy kulturalnych edukatorów w Przasnyszu, Legionowie, Szydłowcu, Sulejówku, Konstancinie, Zalesiu Górnym, Radomiu.

W roku 2016 współpracowaliśmy również m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Biblioteką Śląską, Fundacją Orange, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, Fundacją BORUSSIA, Instytutem Adama Mickiewicza.

 

 

Dziękujemy Wam wszystkim za ten rok!