Praca: szukamy koordynatora

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie zatrudni koordynatora ds. rozwoju sieci Latających Animatorów Kultury ). Zgłoszenia przyjmujemy do 28 listopada 2014 roku.

Główne obowiązki koordynatora:

1) stworzenie i praktyczne wdrażanie strategii rozwoju Sieci Latających Animatorów Kultury (zawierającej cele strategiczne, operacyjne oraz wskaźniki realizacji) we współpracy z przedstawicielem Zarządu i przedstawicielami zespołu Towarzystwa w zakresie:

rozwoju i doskonalenia członków sieci, mechanizmów jej działania (m.in. takie kwestie jak: system ewaluacji działań sieci, system raportowania, cele i plan superwizji;

poszukiwanie nowych obszarów dla działań Sieci, sposobów wykorzystania jej potencjału i zasobów na rzecz społecznej zmiany

budowaniu partnerstw strategicznych;

pozyskiwaniu środków na działania prowadzone przez Sieć.

2) organizacja pracy sieci w tym:

zarządzanie programem lotów dla konkretnych instytucji kultury, w tym:

- bieżący kontakt z członkami sieci-trenerami (66 osób)

- koordynacja bieżącego programu i harmonogramu wizyt Latających Animatorów

- kontakt z instytucjami, organizacjami zamawiającymi wizyty Latających Animatorów

rozwój członków sieci, w tym:

- nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych wizyt oraz ewaluacją

- organizacja superwizji dla członków Sieci

- planowanie, organizacja i ewaluacja samorozwoju członków sieci

- współpraca z grupami roboczymi działającymi w ramach sieci w zakresie m.in. udoskonalania narzędzi raportowania, ewaluacji działań, pozyskiwania nowych członków

gromadzenie i przetwarzanie wiedzy związanej z realizacją programu lotów, w tym:

- promocja rezultatów i prowadzonych działań (we współpracy ze specjalistą ds.PR)

- gromadzenie i przetwarzanie wiedzy związanej z realizacją projektu

- uaktualnianie strony internetowej Sieci

- analiza raportów z wizyt Latających Animatorów

- przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze zrealizowanych działań

administracja, w tym:

- zarządzanie budżetem projektu i odpowiedzialność za wydatkowanie środków dotacji

- współpraca z członkinią Zarządu Towarzystwa oraz z administracją Towarzystwa i asystentem/tką projektu

- aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania:

wykształcenie wyższe humanistyczne,

znajomość języka angielskiego

co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora projektu o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim lub sieci samorozwojowej bądź sieci profesjonalistów

doświadczenie w projektach edukacji pracy osób dorosłych

doświadczenie w zarządzaniu budżetem

projektu powyżej 100 tys. zł

znajomość środowiska instytucji kultury w całej Polsce oraz organizacji pozarządowych

- doświadczenie/zainteresowania w obszarze animacji kultury,
- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kreatywność, elastyczność, wysokie umiejętności pracy w zespole, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

mile widziane: znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, doświadczenie trenerskie, doświadczenie związane z prowadzeniem grup samorozwojowych bądź sieci profesjonalistów, wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia sieci;

Oferujemy:

Pracę w Warszawie na podstawie umowy zlecenie. Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 3000 zł netto. Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl do dnia 28 listopada 2014 roku. Wybrane osoby zaprosimy do II etapu rekrutacji.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”