Praca: Szukamy koordynatora/koordynatorki do nowego projektu

Szukamy koordynatora/koordynatorki do nowego projektu. Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca.

 

Koordynator/koordynatorka Projektu 

 

Opis stanowiska: projekt zw. z innowacjami społecznymi realizowany w ramach programu POWER (Program Wiedza Edukacja Rozwój).

 

Informacja o projekcie: Celem projektu jest inkubacja 30 oddolnych projektów osób indywidualnych i grup, wyłonionych w konkursie innowatorów społecznych na przedsięwzięcia w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. W procesie inkubacji uczestnicy otrzymają wszechstronne wsparcie eksperckie oraz dotację na testowanie rozwiązań. Ostatecznie zostaną wybrane 3 innowacje, które będą skalowane oraz wdrażane do polityk publicznych.

Miejsce Pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 1. Uruchomienie i organizację procesu naboru uczestników:
 • opracowanie dokumentacji konkursowej dla innowatorów
 • rekrutacja uczestników projektu – innowatorów społecznych – także w niestandardowych środowiskach
 • organizacja spotkań i wydarzeń informacyjnych i promujących (12 wydarzeń w całej Polsce) oraz udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom
 • organizacja prac komisji konkursu

 

 1. Nadzór i organizacja procesu projektowego 
 • nadzór nad realizacją harmonogramu projektu
 • nadzór nad procesem podpisywania umów grantowych z beneficjentami
 • monitoring prac innowatorów
 • zarządzanie pracami zespołu projektowego (m.in. asystent ds. administracyjnych, tutorzy, trenerzy…)
 • zarządzanie procesem wsparcia
 • organizacja serii warsztatów dla beneficjentów (dla ponad 70 osób)
 • organizacja procesu skalowania innowacji oraz wdrażania zgodnie z założeniami projektu
 • organizacja procesu zbierania i wymiany wiedzy
 • bliska współpraca z zarządem Towarzystwa
 1. Koordynacja i raportowanie
 • koordynację rozliczania i raportowania postępów w realizacji projektu,
 • kontrola i nadzór nad realizacją wskaźników i efektów projektu
 • zarządzanie budżetem projektu
 • bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwo Rozwoju),
 • prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji i audyt wewnętrzny projektu

oraz

 1. aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów

strategicznych organizacji.

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych EFS (w tym min.1 rok jako kierownik EFS)
 • znajomość specyfiki realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych
 • zainteresowanie i/lub doświadczenie  w tematyce innowacji społecznych i/lub osób starszych
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami złożonymi z min.5 osób
 • łatwość w formułowaniu myśli – także na piśmie
 • otwartość na wyzwania i odporność na pracę w stresie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

Mile wiedziane: doświadczenie związane z pracą/współpracą/projektami w obszarze opieki społecznej

Oferujemy: 

Oferujemy: Pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę w okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2019           (przewidujemy okres próbny, z możliwością kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu). Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Pracę koordynatora będzie wspierać asystent ds. finansowych. Oferujemy wynagrodzenie 5800 zł brutto. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny (wskazujący kluczowe osiągnięcia zawodowe z ich rezultatami, z których jest Pan/Pani dumna(y)) proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „koordynator POWER” do dnia 27.07.2016. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane oferty.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt

tel: +48 22 224 34 90+48 22 224 35 92

biuro@e.org.pl

 

fot. Z.Bobrowska