Praca: menedżer/ka biura

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie (www.e.org.pl) zatrudni menedżera biura. Oferta szczególnie adresowana jest do studentów administracji, zarządzania a także zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego br.

Główne obowiązki menedżera biura:

FUNKCJONOWANIE BIURA
- prowadzenie sekretariatu Towarzystwa (obsługa telefonów, skrzynki mailowej, wysyłka korespondencji, zarządzanie grafikiem obecności i urlopów, kalendarzem);
-  dbanie o dobrą organizację pracy biura i porządek, zaopatrzenie biura w materiały biurowe oraz organizacja drobnych napraw i remontów;
- opieka nad sprzętem komputerowym i biurowym (inwentaryzacja, system wypożyczeń);
- zarządzanie współpracą z informatykiem w sprawach sieci wewnętrznej oraz komputerów
- samodzielne i kreatywne tworzenie pomysłów na usprawnienie pracy w biurze, dbałość o dobrą atmosferę i przyjazny wizerunek biura i organizacji;
-  sprawy lokalowe  (m.in. współpraca z najemcą lokalu, dostawcami prądu, usług telekomunikacyjnych);

PROCEDURY i DOKUMENTY
- organizacja obiegu i archiwizacji dokumentów stowarzyszenia (w tym dbanie o porządek w dokumentacji i kompletność danych gromadzonych na serwerze);
- opracowywanie i ulepszanie procedur, zasad, regulaminów, szablonów stosowanych w obszarze administracyjnym Towarzystwa;
- prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z wolontariuszami;
- wdrażanie w stowarzyszeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych (GIODO).
- realizacja budżetu administracyjnego Towarzystwa w porozumieniu ze specjalistą ds. finansów, opisywanie faktur administracyjnych (m.in.za czynsz, media). monitorowanie wydatków i refundacji;

INNE
- wsparcie organizacyjne w bieżącej pracy Zarządu (m.in. przygotowywanie pism, raportów, organizacja spotkań i podróży członków Zarządu),
- wsparcie kampanii 1% (m.in. wysyłki materiałów informacyjnych),
- aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

WYMAGANIA
- zainteresowanie tematyką funkcjonowania i zarządzania organizacji pozarządowych,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy (sprawność, dynamiczny styl pracy),
- inicjatywność w proponowaniu rozwiązań i usprawnień,
- elastyczność, wysokie umiejętności pracy w zespole,
- gotowość pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji,
- znajomość pakietu Office – Excel, Word,

OFERUJEMY

Zatrudnienie w biurze w Warszawie w niepełnym wymiarze 25 godz. tygodniowo z wynagrodzeniem 1800 zł brutto. Przewidujemy 3- miesięczny okres próbny. Praca w dobrze zarządzanej, rozwijającej się, kreatywnej organizacji i w zgranym Zespole.
Możliwość rozwoju, poznania funkcjonowania organizacji prowadzącej projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce i promującej nowe modele działania w sferze kultury. Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny  proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z tytułem menedżer biura do dnia 21 lutego br.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”