Praca: menedżer/ka administracyjno-finansowy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie (www.e.org.pl) zatrudni menedżera administracyjno-finansowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca br.

Główne obowiązki menedżera administracyjno-finansowego:

FUNKCJONOWANIE BIURA
- prowadzenie sekretariatu Towarzystwa (obsługa telefonów, skrzynki mailowej, wysyłka korespondencji, zarządzanie grafikiem obecności i urlopów, kalendarzem);
-  dbanie o dobrą organizację pracy biura i porządek, zaopatrzenie biura w materiały biurowe oraz organizacja drobnych napraw i remontów;
- opieka nad sprzętem komputerowym i biurowym (inwentaryzacja, system wypożyczeń);
- zarządzanie współpracą z informatykiem w sprawach sieci wewnętrznej oraz komputerów
- samodzielne i kreatywne tworzenie pomysłów na usprawnienie pracy w biurze, dbałość o dobrą atmosferę i przyjazny wizerunek biura i organizacji;
-  sprawy lokalowe  (m.in. współpraca z najemcą lokalu, dostawcami prądu, usług telekomunikacyjnych);
- współpraca z bankiem, monitoring płatności i innych spraw rachunkowych, wprowadzanie przelewów.

PROCEDURY i DOKUMENTY
- organizacja obiegu i archiwizacji dokumentów stowarzyszenia (w tym dbanie o porządek w dokumentacji i kompletność danych gromadzonych na serwerze);
- opracowywanie i ulepszanie procedur, zasad, regulaminów, szablonów stosowanych w obszarze administracyjno-finansowym Towarzystwa;
- edukacja koordynatorów projektów w zakresie obowiązujących procedur (informowanie, wyjaśnianie);
- prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z wolontariuszami;
- wdrażanie w stowarzyszeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych (GIODO).

ZARZĄDZANIE FINANSOWE
-
planowanie i zarządzanie budżetem administracyjnym Towarzystwa w porozumieniu z Zarządem, opisywanie faktur administracyjnych (m.in.za czynsz, media)  monitorowanie wydatków i refundacji;

- prowadzenie obsługi finansowej kilku projektów Towarzystwa pod nadzorem doświadczonego specjalisty: (współpraca z koordynatorami projektów i biurem rachunkowym z zakresie obsługi finansowej projektów, opisywanie dokumentów finansowych i ich rejestracja w tabeli monitorującej, weryfikacja kompletności dokumentacji finansowej wymaganej w projektach, monitorowanie wydatkowania budżetu, odpowiedzialność za stosowanie wymaganych przez grantodawcę procedur wydatkowania dotacji, uzgadnianie rozrachunków otrzymywanych od biura rachunkowego, wystawianie umów o dzieło/ zleceń (bez rachunków), rozliczanie zaliczek i delegacji, obsługa wkładów własnych w projektach, przygotowywanie raportów finansowych dla grantodawców).

Inne

- wsparcie organizacyjne w bieżącej pracy Zarządu (m.in. przygotowywanie pism, raportów, organizacja spotkań i podróży członków Zarządu),
- aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe związane z administracją, finansami, zarządzaniem, rachunkowością,
- zainteresowanie tematyką funkcjonowania i zarządzania organizacji pozarządowych,
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub przy zadaniach o podobnym charakterze – poświadczone referencjami,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy (sprawność, dynamiczny styl pracy),
- inicjatywność w proponowaniu rozwiązań i usprawnień,
- elastyczność, wysokie umiejętności pracy w zespole,
- gotowość pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji,
- dobra znajomość pakietu Office – Excel, Word,
- poruszanie się własnym autem będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:

Stałe zatrudnienie w Warszawie w pełnym wymiarze z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę (przewidujemy 3- miesięczny okres próbny) w dobrze zarządzanej, rozwijającej się organizacji i w zgranym Zespole. Możliwość rozwoju, poznania funkcjonowania organizacji prowadzącej projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce i promującej nowe modele działania w sferze kultury. Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny  proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z tytułem menedżer administracyjno-finansowy do dnia 31 lipca br.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym merytorycznym i finansowym opublikowanym na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”