Poszukujemy specjalisty/specjalistki ds. upowszechnienia, komunikacji i rozwoju

Informacja o stanowisku: Stanowisko związane jest z upowszechnianiem wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i modeli działania dotyczących działań skierowanych do osób starszych, grup międzypokoleniowych, które Towarzystwo wypracowało przez 11 lat pracy. 

Poszukujemy osoby, która dostrzega sens społeczny i potencjał w odpowiadaniu na społeczne wyzwanie jakim jest starzejące się społeczeństwo. Osoby, która wierzy w wartość budowania jakościowych rozwiązań i usług dla osób starszych zarówno w obszarze działań społecznych, kultury jak i ekonomii.

Miejsce Pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • opracowanie (wspólnie z zespołem Towarzystwa) strategii upowszechniania na 2 lata
 • wdrażanie strategii poprzez prezentacje doświadczeń i oferty Towarzystwa podczas wydarzeń edukacyjnych, rozwojowych i branżowych
 • opracowanie koncepcji i organizacja wydarzeń
 • pozyskanie obecności w mediach (poprzez budowanie relacji a nie zakup)
 • prowadzenie konta na Instagramie i/lub twitterze
 • prowadzenie wątków senioralnych na stronie Towarzystwa, w newsletterze i na facebooku
 • budowanie relacji w środowiskach, do których kierowane są działania upowszechnieniowe
 • zarządzanie budżetem działań upowszechnieniowych i promocyjnych
 • opracowywanie ofert współpracy (we współpracy z osobą odpowiedzialną za ofertę)
 • współpraca z podwykonawcami – grafikami, agencjami PR itp.
 • bliska współpraca z ekspertami i trenerami Towarzystwa w obszarze senioralnym
 • współpraca z siecią absolwentów programów senioralnych jako partnerami w działaniach upowszechnieniowych

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczeniew zakresie tworzenia i realizacji strategii komunikacyjnych/promocyjnych/marketingowych w projektach społecznych/kulturalnych/csr/biznesowych
 • doświadczenie w tworzeniu/promowaniu projektów/rozwiązań/usług/produktów dla osób starszych- będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w zakresie sprzedaży usług edukacyjnych/kulturalnych/doradczych – będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • tzw.”lekkie pióro”, czyli sprawne posługiwanie się słowem pisanym i tworzeniem tekstów
 • znajomość tematyki senioralnej
 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenia w samodzielnych wystąpieniach publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Język rosyjski – mile widziana podstawowa znajomość
 • umiejętność planowania i zarządzania wieloma zadaniami/ procesami realizowanymi w tym samym czasie i otwartość na wyzwania
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • samodzielność
 • elastyczność i otwartość na nienormowany czas pracy
 • doświadczenie w pracy poza wielkimi miastami – mile widziane

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace na czas określony * 4/5 etatu
 • Współpracę ze stabilnymi i prestiżowym partnerem – grantodawcą programu tj.Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
 • Możliwość samodzielnego, różnorodnego działania
 • Wsparcie merytoryczne ze strony zespołu Towarzystwa oraz ekspertów współpracujących z Towarzystwem
 • Ścisłą współpracę merytoryczną i wsparcie ze strony osoby nadzorującą realizację programu
 • Pracę w dynamicznym, otwartym na wyzwania społeczne zespole
 • Stały rozwój i możliwość tworzenia nowych projektów
 • Możliwość współpracy przy innych projektach Towarzystwa „ę” w zakresie dodatkowych zleceń

Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem Specjalista ds. upowszechnienia, komunikacji i rozwoju” do dnia 22 lutego 2019 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
 2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.08.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Dokumenty z dopiskiem „Specjalista  ds. upowszechnienia, komunikacji i rozwoju” prosimy  składać drogą elektroniczną na adres: biuro@e.org.pl lub przesłać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.