...........foto Polska.kontakt

..........


Kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy prowadzić warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży nie przypuszczaliśmy, że powstanie tyle ciekawych prac. Dawaliśmy dzieciakom aparaty cyfrowe na dzień lub dwa po to, żeby fotografowały swoje życie - swoją rodzinę, przyjaciół, domy, ulice, podwórka. Pokazaliśmy później te zdjęcia profesjonalnym fotografikom, którzy łapali się za głowę i mówili, że w życiu nie udałoby im się zrobić takich zdjęć. Zobaczyliśmy, że zebrane razem zdjęcia tworzą niezwykły obraz naszego kraju, którego nie można zobaczyć w gazetach ani w telewizji. Stąd powstał pomysł, żeby wydać album fotograficzny o Polsce.

Odwiedzimy 16 miejscowości w całym kraju. Chcemy, żeby każde województwo reprezentowała jedna miejscowość (stąd liczba 16 miejscowości). Dzięki temu uzyskamy w albumie fotografie pokazujące przekrój całego kraju. Znajdą się tam zdjęcia z dużych miast, miasteczek i wsi, miejscowości w górach, nad morzem i jeziorem, pokażemy wschód i zachód Polski, miejscowości biedne i bogate, brzydkie i szczególnie ładne. Po zakończeniu warsztatów w każdej miejscowości zorganizujemy wystawę najlepszych fotografii, mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć siebie i swoją miejscowość z nowej perspektywy.

Chcielibyśmy, żeby miejsca, w których prowadzimy warsztaty ożyły na dłużej. Dlatego po zakończeniu naszych działań zaprosimy najaktywniejszych uczestników na dodatkowe warsztaty aktywizujące w Warszawie (ok. 32 osób - 2 osoby z każdej miejscowości biorącej udział w projekcie). Chcielibyśmy, żeby nasze warsztaty były inspiracją do powstania grup młodzieżowych, które podejmą własne inicjatywy kulturalne - nie tylko fotograficzne. Pokażemy młodym animatorom kultury, jak zaplanować działania, jak napisać wniosek o dotacje, gdzie można starać się o dofinansowanie takich działań.  Zorganizujemy spotkania ze sławnymi fotografikami i fotoedytorami  największych polskich gazet.

W styczniu 2007 roku wydamy dwujęzyczny (po polsku i angielsku) album fotograficzny o Polsce. Wyboru zdjęć dokonają znani dziennikarze, aktorzy, fotograficy, reżyserzy, filmowcy. W albumie znajdą się ich krótkie teksty uzasadniające wybór zdjęć. Premierze wydawnictwa będzie towarzyszyć wystawa prac zaprezentowanych w albumie w jednej z warszawskich galerii. Po zamknięciu wystawy czasowej zdjęcia mogą stać się stałą ekspozycją w przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

Fundacja PZU Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

 

(c) 2007 - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"