Polska Lab: otwieramy rekrutację. Szukamy lokalnego partnera!


Polska Lab to miejskie laboratorium medialno-obywatelskie, które uruchamiamy wraz z Fundacją Evens w średniej wielkości miestach w Polsce. Szukamy kolejnego lokalnego partnera. Łączymy potencjał lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, miejskich aktywistów i ekspertów z dziedziny nowych mediów i nowych technologii. Wszystko po to, by zwiększać obywatelską świadomość, i wzmacniać wpływ młodych mieszkańców na przestrzeń, w której żyją. Do tej pory projekt realizowany był w Przemyślu we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce z udziałem młodzieży ukraińskiej i polskiej.
#średnie miasto #zmiana #ruchy miejskie i obywatelskie #młodzież #nowe media i technologie #laboratorium

Co się wydarzy?
otwarty nabory dla organizacji/instytucji
27.02 – 9.04 2017 – formularz rekrutacyjny: www.polskalab.e.org.pl/formularz

kwiecień 2017 rozmowy z wybranymi organizacjami/instytucjami
partnerstwa – lokalne partnerstwa, składające się z miejskich organizacji obywatelskich oraz ekspertów z dziedziny nowych mediów i/lub nowych technologii w celu przygotowania laboratorium
laboratorium – tygodniowe Laboratorium medialno-obywatelskie dla młodzieży przygotowane przy wsparciu merytorycznym i finansowym Towarzystwa „ę”
trwałość rozwiązań – utrwalenie wypracowanych w trakcie laboratorium narzędzi w regularnej pracy organizacji/instytucji

Co otrzyma wybrana organizacja/instytucja?
wsparcie merytoryczne i organizacyjne od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
lokalne partnerstwa
wsparcie eksperta w zakresie nowych mediów i technologii
narzędzie/ rozwiązanie/ produkt, który pomoże w działaniach organizacji lub instytucji i który wpłynie na życie miasta
metody pracy nad zmianą w mieście aktywizujące młodzież i wykorzystujące nowe media i technologie
finansowanie większości elementów laboratorium przez Towarzystwo „ę”
wsparcie ekspertów w zbudowaniu rozwiązania/ produktu/ narzędzia, który będzie można regularnie wykorzystywać w pracy organizacji lub instytucji

Pierwsza edycja – Przemyśl – co się wydarzyło?
W Przemyślu, położonym w niewielkiej odległości od granicy polsko-ukraińskiej, wśród sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców około dwa tysiące stanowi mniejszość ukraińska. W mieście działa lokalny oddział Związku Ukraińców w Polsce, który realizuje szereg wydarzeń kulturalnych promujących kulturę ukraińską (koncerty, spotkania z animatorami kultury, spektakle) i edukacyjnych (konferencje, odczyty i wykłady, wystawy). Angażuje się w polsko-ukraińską wymianę młodzieży, współpracę szkół.
Na zaproszenie Związku pracowaliśmy z przemyska młodzieżą wokół tematu wspólnej historii, kultury i tożsamości młodych przemyskich Ukraińców. Powstały dwa krótkometrażowe filmy, stworzone przez młodzież, dotyczące ich tożsamości, a także – mitów i stereotypów narodowych, z którymi muszą się mierzyć na co dzień.

Dla przemyskiego oddziału Związku Ukraińców było to jedno z pierwszych działań dla młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i narzędzi. Teraz rozwijamy wspólnie te działania, tak by podobne projekty mogły być realizowane przez Związek w Przemyślu.

W Polsce coraz silniej działają oddolne, pozarządowe ruchy i inicjatywy obywatelskie. Naciskają na władze, walczą o przyjazną mieszkańcom przestrzeń, alarmują o nieprawidłowościach, troszczą się o dobra wspólne.
Polska Lab doprowadzi do spotkania dwóch grup: miejskich aktywistów i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oraz wesprze proces ich synergii, wspólnego projektowania i wdrażania zmiany w ich lokalnej społeczności.

Dlaczego nowe media i nowe technologie?

Mądrze używane, dogłębnie poznane narzędzia nowych mediów i nowych technologii mogą inicjować i wzmacniać zmianę społeczną. Polska Lab kładzie nacisk na świadome, krytyczne i kreatywne korzystanie z nich, przy jednoczesnej refleksji nad potrzebami i wyzwaniami „świata w realu”. Tym wyzwaniem jest dla nas wydobycie potencjału, jaki tkwi w średnich miastach. Chcemy pokazać i wzmocnić zachodzące w nich procesy i ludzi, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności.

Dlaczego średnie miasta? Między wsią a aglomeracją.

W Polsce Lab skupimy się na średnich miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 150 tys. mieszkańców, ale jest większa niż 20 tys.
Czym właściwie jest średnie miasto? To miasto „takie sobie”, „ani duże ani małe” i pozostające na marginesie ważnych dyskusji i procesów rozwojowych, wyjęte poza obszar zainteresowań i działań wewnętrznych i zewnętrznych bodźców do rozwoju. Inicjatywy pozarządowe nakierowane są na wieś, ważne projekty kulturalne rozwijają się w aglomeracjach i dużych miastach. Gdzie podziały się średnie miasta? Jak w pełni uruchomić ich potencjał? Jaką rolę we wzmacnianiu tego potencjału może mieć świadoma, aktywna, społecznie wrażliwa młodzież? Te pytania staną się punktem wyjścia naszego laboratorium.

 

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Fundacją Evens.

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2002 roku realizuje projekty społeczno -kulturalne w całej Polsce. Produkujemy projekty artystyczne i społeczne. Szkolimy, przyznajemy dotacje, wydajemy książki. Tworzymy i promujemy nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty.

www.e.org.pl

Fundacja Evens wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. W ramach swojego wieloletniego programu “Media” Fundacja Evens inicjuje działania mające na celu rozwijanie umiejętności korzystania z mediów – poprzez podnoszenie krytycznej świadomości, która wskazuje na zrozumienie i świadomość kulturową, oraz poprzez zachęcanie do twórczego wykorzystania mediów. W ten sposób Fundacja przyczynia się do wychowywania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

www.evensfoundation.be

Więcej informacji o projekcie/ formularz zgłoszeniowy dostępne na: www.polskalab.e.org.pl 

Kontakt:

Karolina Śmigiel – koordynatorka projektu

t: 504163396, e-mail: karolina.smigiel@e.org.pl