Tworzymy świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych.
Zespół:
MBG-portret-duze
Marta Białek-Graczyk
prezeska zarządu
marta.bialek@e.org.pl
Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", superwizorka linni Otwarty Sektor Kultury, koordynatorka programu "Zoom na domy kultury". Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.
KPacholak__MG_0858
Karolina Śmigiel
koordynatorka
karolina.smigiel@e.org.pl
Koordynatorka edukacji medialnej, programu Polska Lab i projektu Displaced in Media w ramach Doc Next Network, producentka, menedżerka projektów kulturalnych, członek zarządu UNI-SOLO, gdzie produkuje film "Wiosna Smoków", członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez i koordynatorka projektu „Języki obce. Festiwal myśli abstrakcyjnej”, kulturoznawczyni, animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów dla menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, od lat zajmuje się edukacją filmową, produkcją wydarzeń filmowych, programuje i organizuje filmowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w kinie Muranów w Warszawie, organizatorka przeglądów i wydarzeń filmowych
KPacholak__MG_6271 2 Magda
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
członkini zarządu
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Socjolożka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania naukowe prowadzi w obrębie socjologii starzenia się, gerontologii społecznej i socjologii rodziny. Współredaktorka pracy Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje (2013, z A. Chabierą). Jako ekspertka działa w Komisji ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Towarzystwem „ę” związania  od wielu lat. Magda wspólnie z Towarzystwem powołała do życia progresywny UTW – „Archipelag Pokoleń” przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na UW. Służyła wsparciem doradczym lokalnym inicjatywom podczas „ZOOMu na Rady Seniorów”, zasiadała w komisji rekrutacyjnej „Seniorów w akcji”.  Angażowała się bezpośrednio w prace badawcze prowadzone przez Towarzystwo m.in. w projekcie „Laboratorium Jakości Życia”. Od 2017 roku pracowała jako członkini komisji w konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”. Magda ma niespożytą energię, wielki dar publicznych wystąpień i czujne oko obserwatorki.  
Ewa Kominek
Ewa Kominek
członkini zarządu
ewa.kominek@e.org.pl
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Od 22 lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Zawsze jej pracy zawodowej towarzyszyła intensywna działalność społeczna,  a osoby starsze – ich prawa oraz potrzeby były i są jej osobistym polem zaangażowania. Przez wiele lat aktywna członkini Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Przyjaciół Sonnebergu. Do 2016 roku członkini zarządu ekumenicznej Fundacji „Samaritanus”, z którą tworzyła ogólnopolską sieć ośrodków Ośrodków Aktywizacji Seniorów, działających m.in w Poznaniu, Lublinie, Pruszkowie i Koszalinie. Od 2004 roku jest ekspertką ds. dyskryminacji osób starszych  w AGE Platform EU w Brukseli. W latach 2009-2015 członkini w komisji oceniającej polskie miasta startujące w konkursie Komisji Europejskiej ,,Access City Award”. W 2010 r otrzymała od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, m.in. za działania na rzecz seniorów. Od 2014 roku członkini Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. W latach 2013 – 2015 członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W Towarzystwie „ę” od 2017 roku pracuje przy projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” jako tutorka wspierająca rozwój innowacyjnych rozwiązań, a od zeszłego roku jako specjalistka ds. osób starszych.
KPacholak__MG_5223
Angela Zielińska
dyrektor operacyjna
angela.zielinska@e.org.pl
Dyrektor Operacyjna Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Coach. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim, W Towarzystwie "ę" odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne oraz nadzorowanie ogólnopolskiego konkursu grantowego "Seniorzy w akcji" i działania wspierające Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów.
Doradcy Zarządu:
Beata Tokarz-Kamińska
Beata Tokarz-Kamińska
doradczyni zarządu
Socjolożka z trzynastoletnim doświadczeniem w obszarze wsparcia osób starszych, absolwentka ISNS UW. Od 2002 r. opracowuje i wdraża ogólnopolskie programy społeczne dot. osób starszych. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”  koordynowała ogólnopolski konkurs inkubacyjno-dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS.
KPacholak__MG_7200
Zuza Sikorska-Borowska
doradczyni zarządu
zuza.sikorska@e.org.pl
Animatorka kultury, autorka programów społeczno - kulturalnych, związana z Towarzystwem “ę” od 2006 roku. Członkini Sieci Latających Animatorów Kultury, trenerka i tutorka wspierająca pracowników instytucji kultury, innowatorów społecznych oraz twórców w realizacji autorskich projektów społeczno - kulturalnych. Wieloletnia członkini Zarządu i koordynatorka programów Towarzystwa "ę".
IMG_1485
Piotr Stasik
doradca zarządu
Współzałożyciel Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i wieloletni prezes Zarządu, koordynator projektu "Przedszkole Filmowe". Socjolog (absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW), reżyser filmów dokumentalnych (absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy). Od 1996 roku zaangażowany w pracę w organizacjach pozarządowych. Autor filmów i reportaży fotograficznych o projektach społecznych. Twórca filmówdokumentalnych m.in. "7 razy Moskwa", "Po kolei".
Współpracownicy:
MAdamiec_KPacholak__MG_2580 (1)
Maria Adamiec
koordynatorka
maria.adamiec@e.org.pl
Koordynatorka konkursu "Seniorzy w akcji" i tutorka projektów międzypokoleniowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu w  Laboratorium Psychoedukacji.  Od lat wspiera animatorów w każdym wieku w realizacji pomysłów na działania społeczne i kulturalne. W organizacjach i instytucjach kultury promuje otwartość i działania międzypokoleniowe.
KPacholak__MG_7171
Marcin Górecki
koordynator
marcin.gorecki@e.org.pl
Koordynator projektu "UTW dla społeczności", pilotażu projektu "Tandem. Mentoring 55+" oraz tutor projektów międzypokoleniowych w programie "Seniorzy w Akcji". Od kilku lat zajmuje się partycypacją obywatelską, włączaniem społecznym i edukacją o prawach człowieka. Zachwyca się umysłem Hanny Arendt, książkami Olgi Tokarczuk i muzyką Afryki.
K.Wala
Katarzyna Wala
członkini zespołu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia"
katarzyna.wala@e.org.pl
Członkini zespołu projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia", w którym pełni funkcję Metodyczki ds. Badań i Ewaluacji. Etnografka, animatorka, badaczka jakościowa, specjalizuje się w badaniach typu design research (badaniach zakorzenione w procesach projektowych - Design Thinking, Service Design Thinking). Od 2012 roku zaangażowana w działanie Sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury.
Pacholak
Krzysztof Pacholak
współpracownik
krzysztof.pacholak@e.org.pl
Koordynator "Migawek" oraz "Fotoprezentacji". Opiekun projektów fotograficznych w Spółdzielni Młodych Twórców ("Polska.Doc", "Migawki", "Fotoprezentacje"). Fotograf i grafik. Certyfikowany art-coach. Związany z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" od 2003 roku. Członek sieci Latających Animatorów Kultury. Prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy). Prowadzi fotoblog multicontrast.blogspot.com
Asia Mikulska
Joanna Mikulska
współpracowniczka
joanna.mikulska@e.org.pl
Koordynatorka programu LAK i LAS dla Pracowni Orange. Studiowała kulturoznawstwo w IKP UW, gdzie jest absolwentką specjalizacji animacja kultury. Dziennikarka, animatorka kultury, producentka wydarzeń społeczno-kulturalnych. Autorka i koordynatorka projektu “Korzenie Siekierek” w Domu Kultury Dorożkarnia, współpracuje z Domem Spotkań z Historią. Interesuje się historią, pracą ze wspomnieniami oraz reportażem (pisanym i radiowym). Prowadzi warsztaty dziennikarskie. Kocha spotkania, przypadki i wiatr towarzyszący pedałowaniu na rowerze.
IMG_7352
Elżbieta Kadenaci
współpracowniczka
ela.kadenaci@e.org.pl
Współpracowniczka Towarzystwa "ę"; od 2008 roku zaangażowana w realizację programu "Seniorzy w Akcji" i wspieranie projektów międzypokoleniowych