O starzejącym się społeczeństwie

 

Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie spowodowany jest z jednej strony spadkiem liczby urodzeń, z drugiej wydłużaniem się trwania życia. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat  zbliży się do 25% populacji.  Szczególnie  szybko  wzrastać będzie odsetek osób najstarszych w wieku 80 lat i więcej (z 3% w 2010 r. do 7,2 % w 2035 r.). Proces starzenia się przebiegać będzie nierównomiernie, mocniej wpłynie na ludność miast (znacznie wyższy odsetek osób w wieku 80 i więcej lat). Późna starość to przede wszystkim doświadczenie kobiet. Choć w ciągu ostatnich 15 lat średnia długość życia mężczyzn w naszym kraju wzrosła o 8 lat (z 66 lat do 73,8 lat), to nadal żyją o prawie 8 lat krócej niż kobiety (81,6 lat). Obecnie w Polsce żyje ponad 4,2 tys. 100-latków, systematyczne wydłużanie się długości naszego życia sprawi, że bycie 100-latkiem za 30 lat nie będzie już taką rzadkością.