O sieciach wsparcia

 

Budowanie relacji ze społecznością lokalną to najlepsze zabezpieczenie na starość. Kręgi wsparcia – sekwencje relacji społecznych, w które człowiek wchodzi w całym cyklu życia – są kluczowe dla jakości starzenia. Wsparcie otrzymywane od różnych osób, pochodzących z różnych kręgów; rodziny, przyjaciół, sąsiadów i znajomych urealnia ideę aktywnego starzenia (M.Racław i M. Rosochacka-Gmitrzak, 2015). Jak zwracają uwagę autorzy „Raportu na temat sytuacji osób starszych w Polsce” (IPiSS): „osoba starsza prędzej zdecyduje się pozostać w swoim miejscu zamieszkania, jeśli będzie pewna, że w trudnej sytuacji życiowej otrzyma pomoc od swoich sąsiadów czy przyjaciół. Zgodnie z zasadą lokalności, sąsiedzi znają lepiej potrzeby seniora niż pracownicy socjalni czy opiekunki środowiskowe. Sieć sąsiedzka powinna być częścią kompleksowego programu pomocy osobie starszej”. Rozwijanie sąsiedzkiej czy wolontaryjnej sieci wsparcia zależnych osób starszych ma szansę nie tylko wspierać decyzję o pozostaniu w miejscu zamieszkania, ale także przeciwdziałać poczuciu społecznej izolacji i stwarzać przestrzeń do uczestnictwa w życiu społeczności. Wsparcie oparte na więziach, zaufaniu stwarza przestrzeń osobom zależnym nie tylko do otrzymywania pomocy ale też wnoszenia wkładu w życie społeczności.