O programie “Archipelag pokoleń”

Archipelag Pokoleń  to platforma edukacyjna 55+ stworzona i realizowana od 2012 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

To nowatorska  propozycja zajęć i twórczej aktywności skierowana do  Warszawiaków powyżej 55 roku życia oraz do instytucji kultury.

 

Współcześni Seniorzy to osoby, które szukają dla siebie nowej formuły działań, chcą mieć kontakt z ludźmi w różnym wieku, nie chcą zamykać swej aktywności jedynie w gronie rówieśników. Częstą przeszkodą w dialogu między pokoleniami jest poczucie, że młodzi i starsi mówią „innym językiem”. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, nowe prądy społeczne i trendy są ważnym zjawiskiem wpływającym na życie codzienne nie tylko młodych, ale i dojrzałych już osób.

 

W tym roku organizujemy czwartą edycję Archipelagu Pokoleń. W ciągu ostatnich trzech lat

uczestnicy naszego programu brali udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych: wykładach, warsztatach, spacerach oraz debatach. Podczas zajęć w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawialiśmy o socjologii, religijności, seksualności, szczęściu oraz sztuce współczesnej. Dodatkowo poznawaliśmy działanie warszawskich instytucji oraz organizacji pozarządowych takich jak: Centrum Kultury Nowy Teatr, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Narodowa, TR Warszawa, Fundacja Culture Shock. Uczestniczyliśmy w warszawskich wydarzeniach kulturalnych m.in. w: wystawie „Co widać. Polska sztuka dzisiaj”, wystawie końcoworocznej na Akademii Sztuk Pięknych, finale konkursu „Polowanie na motyle”. Wśród nagrodzonych projektów w budżecie partycypacyjnym znalazły się trzy działania wymyślone przez uczestniczki naszego kursu. Jedna z naszych absolwentek była modelką w trakcie pokazu dyplomowego pokazu mody studentów warszawskiej ASP.  Corocznie jesteśmy również partnerem festiwalu Docs Against Gravity.

 

Tegoroczna edycja Archipelagu Pokoleń będzie miała wyjątkowy charakter. Do współpracy zaprosiliśmy 20 absolwentów poprzednich edycji Archipelagu. Są to seniorzy zainteresowani uczestnictwem w kulturze, otwarci i zaangażowani.  Obecnie prowadzimy nabór trzech instytucji kultury, których pracownicy (przy wsparciu doświadczonych animatorów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz doradztwie osób 55+) opracują plan działania w zakresie większego zaangażowania osób starszych w realizację zadań statutowych instytucji.

 

Współpracę  planujemy od połowy czerwca do końca grudnia 2015.

W czerwcu zorganizujemy wizyty zapoznawcze uczestników w wybranych instytucjach kultury. Będą poznawać przestrzeń instytucji, zespół pracowników oraz ofertę programową. W lipcu animatorzy i socjologowie z sieci Latających Animatorów Kultury Towarzystwa “ę” przeprowadzą warsztat „Diagnoza  potencjału współpracy instytucji kultury z osobami 55+”. W okresie wakacyjnym będzie czas na realizacje diagnozy w instytucjach. Jesienią będziemy sprawdzać wyniki i wnioski z diagnoz czego konsekwencją będzie włączenie seniorów w działania instytucji.

Na wrzesień zaplanowaliśmy warsztat „Generator pomysłów – jak angażować osoby 55+ w działania instytucji kultury?”. Na podstawie diagnoz zaproponujemy kompleksowe działania, szyte na miarę dla każdej z instytucji kultury. Następnie będziemy realizować wydarzenia i działania edukacyjno-kulturalne wpisujące się w program instytucji. W listopadzie oraz grudniu wypracujemy długofalowy plan działania dla każdej instytucji kultury w zakresie angażowania osób starszych oraz będziemy promować wypracowane narzędzia i rozwiązania. Mamy nadzieję na wypracowanie uniwersalnych programów, które ujmiemy w formie aplikowalnych w innych instytucjach manuali. Rok skończymy ewaluacją współpracy oraz wypracowaniem rekomendacji w zakresie współpracy z osobami 55+ do Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 

Do 12 czerwca czekamy na wypełnione formularze zgłoszeniowe, na podstawie których wybierzemy instytucje kultury.

Instytucjom oferujemy zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z osobami 55+, wypracowanie nowych form angażowania osób starszych w organizacyjne i programowe działania, wolontariat, pomoc i wsparcie uczestników programu oraz promocje i upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i narzędzi.

 

Szczegółowy harmonogram działań

Kontakt: Magda Fryze-Seroka

koordynatorka programu Archipelag Pokoleń

Magda Fryze-Seroka magda.fryze@e.org.pl

 fot. Kamila Szuba