O opiekunach osób starszych

 

Osobami starszymi w Polsce opiekują się najczęściej kobiety w wieku 45-64 lat. Szacuje się, że grono opiekunów rodzinnych osób starszych to aż 2 mln osób (dane EUROFAMCARE), a potrzeby opiekuńcze w grupie 70+ szacuje się na 1,3 mln osób (Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPiSS). Opiekunowie rodzinni to grupa szczególnie zagrożona wykluczeniem (trudność w łączeniu opieki z pracą zawodową, wypalenie będące konsekwencją braku wsparcia i przygotowania do opieki, brak czasu na odpoczynek, dbanie o własne zdrowie i relacje społeczne). Kobiety z tej grupy wiekowej to tzw. pokolenie kanapkowe (sandwich generation), które równolegle opiekuje się dorastającymi dziećmi i swoimi starszymi rodzicami, a często też wnukami -  co prowadzi do istotnego przeciążenia i konkurencji o „czas opiekunki”. Do podstawowych potrzeb opiekunów należy zapewnienie tzw. opieki wytchnieniowej, a tym samym umożliwienie odpoczynku od opieki, zmniejszenie stresu związanego z lękiem o starszego członka rodziny podczas nieobecności opiekuna, stworzenie grup wsparcia, włączenie w życie społeczności. Grupą o specjalnych potrzebach są starsi mężczyźni, którzy opiekują się swoimi żonami. Mężczyźni trudniej odreagowują stres związany z opieką i mają mniejsze umiejętności organizowania sieci wsparcia.