O opiece nad najstarszymi seniorami

 

Potrzeba organizacji opieki dla najstarszych, zależnych seniorów staje się pilnym wyzwaniem. Za osoby zależne uznajemy tych, którzy wymagają pomocy w realizacji codziennych potrzeb, takich jak m.in. kąpanie, siadanie, ubieranie, wychodzenie na spacer. Starsze osoby zależne to grupa o zróżnicowanych, mocno zindywidualizowanych potrzebach. Przyczyną zależności może być wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. Według badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2009 r. w Polsce problemy z samodzielną samoobsługą miało 25% osób w wieku 70-79 lat i 30% w wieku 80 lat i więcej. Duże znaczenie dla organizowania usług opiekuńczych dla seniorów ma fakt, iż niemal połowa (49,3%) wszystkich osób starszych pozostaje w jednopokoleniowych gospodarstwach domowych, zdecydowanie więcej seniorów żyje w takich gospodarstwach w mieście (2/3), a najmniej na wsi . Na takie gospodarstwa składają się albo gospodarstwa jednoosobowe, albo dwuosobowe, prowadzone najczęściej przez małżeństwa. GUS szacuje że w 2030 roku ponad połowa jednoosobowych gospodarstw będzie prowadzona przez osoby w wieku 65+.