Medialna EDUakcja Warszawy!

Medialna EDUakcja Warszawy

Warsztat wydobywczy i forum dobrych praktyk edukacji medialnej.

 

13 maja 2015r.

godz. 10:00 – 16:00

miejsce:  PROM Kultury Saska Kępa

ul. Brukselska 23

 

Domy kultury, biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje kulturalne i edukacyjne, realizują programy podnoszące i wzmacniające kompetencje medialne różnorodnych środowisk: od dzieci po seniorów. Sięgają po narzędzia audiowizualne i cyfrowe, po nowe media i nowe technologie, używając ich w twórczy sposób do wzmacniania procesów uczenia się, do dzielenia się wiedzą,  rozwijania nowych umiejętności i wiedzy odbiorców swoich projektów, wreszcie – do wzmacniania działań na rzecz lokalnych środowisk i społeczności.

Edukacja medialna stanowi dziś jeden z kluczowych elementów zarówno w ramach formalnych, jak i nieformalnych działań edukacyjnych.

 

W drugiej połowie maja Fundacja Evensa organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję Media Meets Literacy – blisko 200 gości z całej Europy wymieni się refleksjami i dobrymi praktykami na temat kluczowych zjawisk i kierunków rozwoju edukacji medialnej.

Medialna EDUakcja jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji.

 

13 maja, na tydzień przed tym międzynarodowym wydarzeniem, chcemy spotkać ze sobą warszawskie środowiska i poddać wspólnej refleksji trendy, wyzwania i kierunki rozwoju edukacji medialnej w Polsce. Szczególnie ważne będzie dla nas pytanie o to, czy nowe media w edukacji oraz ich techniczne opanowanie stanowią nadal cel sam w sobie? W jaki sposób mogą być wykorzystywane jako narzędzia aktywnego badania, opisywania i zmieniania rzeczywistości przez ich użytkowników?

 

Spotkanie będzie miało formułę interaktywnych warsztatów, do udziału zapraszamy przedstawicieli warszawskich instytucji, organizacji pozarządowych, nauczycieli, edukatorów i trenerów zajmujących się szeroko rozumianą edukacją medialną.

Jednym z długofalowych założeń tego spotkania jest budowanie lokalnych sieci, czyli wspólnego środowiska: mówiąc o wspólnych wyzwaniach, warto łączyć potencjały i zasoby.

 

Na spotkanie złożą się:

  1. Warsztat wydobywczy – w niewielkich grupach roboczych odbędą się moderowane dyskusje, podczas których poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytania o potrzeby i kluczowe wyzwania edukacji medialnej. Moderatorzy – socjologowie, badacze i trenerzy, pomogą zebrać i uporządkować wiedzę, doświadczenia i refleksje.

 

  1. Forum dobrych praktyk –  wybrane programy i działania z obszaru edukacji medialnej zostaną zaprezentowane w formie żywej biblioteki. Zamiast prelekcji, nasi goście usiądą przy kawiarnianych stolikach a rozmowy z nimi przybiorą formę  dyskusji i wymiany z uczestnikami spotkania.

 

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

Kontakt: dorota.borodaj@e.org.pl

Ramowy program spotkania:

 

10:00 -11:30: warsztat wydobywczy cz.1

11:30-11:50 – przerwa kawowa

11:50-13:30 – warsztat wydobywczy cz.2

13:30 – 15:00 –  forum dobrych praktyk

15:00-15:15 – przerwa kawowa

15:15 – 16:00 – prezentacja przez moderatorów efektów pracy grup roboczych podczas warszatu wydobywczego

Organizatorzy:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej Anna Michalak-Pawłowska

Partner: Fundacja Evensa

                 PROM Kultury Saska Kępa

 

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” od 14 lat realizujemy interdyscyplinarne programy społeczno-kulturalnych. Współpracujemy z animatorami i środowiskami lokalnymi w całej Polsce. Stworzyliśmy Sieć Latających Animatorów Kultury, którą od roku poszerzamy o Latających Animatorów Cyfrowych. Dot tej pory wsparliśmy ponad 700 projektów animacyjnych i twórczych.

Nasze programy szyte są na miarę potrzeb społecznych, a ich efekty – upowszechniane w formie dobrych praktyk, którymi dzielimy się z szerokim gronem odbiorców.

www.e.org.pl

Medialna EDUakcja Warszawy odbywa się w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020, którego jednym z  zadań jest wsparcie środowiska poprzez inwestycje w kompetencje realizatorów oraz sieciowanie poszczególnych miejsc i inicjatyw, bez podziałów na instytucje, placówki, szkoły, organizacje pozarządowe i aktywistów.

W 2014 roku w ramach Programu Edukacji Kulturalnej zrealizowane zostały dwie konferencje środowisk edukatorów, nauczycieli i animatorów – Muzealną EDUakcję i Teatralna EDUakcję Warszawy.

 

Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym międzynarodowej konferencji Media Meets Literacy.

Organizatorzy:

Partnerzy:

 

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Warszawa Lab Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji Evensa.

Sfinansowano ze środków Evens Foundation oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy