Marcin Górecki

Koordynator projektu “UTW dla społeczności”, pilotażu projektu “Tandem. Mentoring 55+” oraz tutor projektów międzypokoleniowych w programie “Seniorzy w Akcji”. Od kilku lat zajmuje się partycypacją obywatelską, włączaniem społecznym i edukacją o prawach człowieka. Zachwyca się umysłem Hanny Arendt, książkami Olgi Tokarczuk i muzyką Afryki.