Marcin Górecki

Koordynator projektu “UTW dla społeczności” i tutor projektów międzypokoleniowych w programie “Seniorzy w Akcji”. Od kilku lat zajmuje się partycypacją obywatelską, włączaniem społecznym i edukacją o prawach człowieka. Zachwyca się umysłem Hanny Arendt, energią ludzi i swoimi dwoma kotami.