Latający dla Pracowni Orange 2016: rekrutacja

Jak działać w społeczności tworząc teatr z niczego? Jak wykorzystywać nowe technologie i zasoby sprzętowe Pracowni? Jak stworzyć lokalny klub fotograficzny? Jak nawiązać relacje z lokalnymi partnerami? Na te i wiele innych pytań Pracowni Orange pomogą odpowiedzieć Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie i Latający Animatorzy Cyfrowi. Rusza wsparcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” dla nowych Pracowni Orange.

Latający Animatorzy Kultury, Socjologowie, Animatorzy Cyfrowi to sieć 77 animatorów kultury, socjologów, edukatorów o kompetencjach cyfrowych, z którymi pracujemy czerpiąc wzajemnie ze swoich zasobów. W ciągu pięciu lat zrealizowaliśmy ponad 500 lotów do miejscowości w całej Polsce. W swojej codziennej działalności sieć skupia się na wsparciu takich instytucji, jak: domy kultury, biblioteki, muzea, galerie sztuki, orliki, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Pracowanie Orange, które wspieramy już od prawie 3 lat.

Co możemy zrobić dla Pracowni?
Zgłoszenia chętnych do wspólnego działania Pracowni przyjmujemy do 16 grudnia 2015 roku, aby się zgłosić należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dla Pracowni Orange, który znajduje się TUTAJ i przeczytać Regulamin.

Latający Animatorzy Kultury, Socjologowie, Animatorzy Cyfrowi:

  • - przekażą wiedzę dotyczącą konkretnych metod działania i wykorzystywanych narzędzi animacyjnych w pracy z lokalną społecznością,
  • - ułatwią nawiązywanie kontaktu z lokalną społecznością, w której powstała Pracownia,
  • - pomogą rozpoznawać potrzeby tej społeczności,
  • - zachęcą różne grupy (m.in.: młodzież, rodzice z dziećmi, seniorzy) do współtworzenia i korzystania z Pracowni i jej programu,
  • - przekażą materiały edukacyjne: scenariusze, elektroniczne publikacje i materiały audiowizualne opracowane przez Towarzystwo,
  • - dostarczą wiedzy i umiejętności z zakresu działań kulturalno-społecznych przy wykorzystaniu nowych technologii: wskażą darmowe narzędzia internetowe gotowe do wykorzystania w pracy ze społecznością lokalną, nauczą korzystać z programów do służących do realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
  • - doradzą i spełnią rolę tutora: wskażą dobre praktyki i podpowiedzą jak najefektywniej zaplanować współpracę ze społecznością lokalną oraz w Zespole Pracowni,
  • - zaproponują działania wewnętrzne: wypracują efektywne praktyki komunikowania na zewnątrz o działaniach pracowni; diagnozowania potrzeb zespołu; planowania działań, etc.więcej dowiecie się  tutaj.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Fundacja Orange prowadzi program Pracownie Orange, w ramach którego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje działania “Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie i Latający Animatorzy Cyfrowi”.