Szukamy koordynator/ki programu “Warszawa lokalnie”

Szukamy koordynatora/koordynatorki programu „Warszawa Lokalnie ”

Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia 2017 roku

Opis: Zadanie dotyczy koordynacji programu „Stołeczni-Społeczni”, który jest częścią prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i partnerów (FISE, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL) wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy – programu „Warszawa Lokalnie”. Nadrzędnym celem programu jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy skutecznego działania na rzecz swojego miasta. Celem działań prowadzonych przez Towarzystwo „ę” jest powołanie i zbudowanie działań grupy lokalnych koordynatorów dzielnicowych – „Stołecznych-Społecznych” odpowiedzialnych za wspieranie aktywności mieszkańców na terenie dzielnic. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2016 roku. (http://warszawalokalnie.waw.pl/) więcej o Stołecznych-Społecznych: http://warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy/

Miejsce Pracy: Warszawa

Koordynator/ka ds. programu „Warszawa Lokalnie” będzie odpowiadać za:

 1. Koordynację programu z ramienia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w tym:

 1. Prowadzenie grupy „Stołecznych-Społecznych” (20 osób)– koordynacja prac grupy, wyznaczanie wspólnych celów, reagowanie na pojawiające się potrzeby, bieżący kontakt, budowanie relacji i poczucia wzajemnego zaufania, budowanie na zasobach i mocnych stronach grupa a także konstruktywne rozwiązywanie pojawiających się trudności.

 2. Koordynacja prac zespołu tutorów i trenerów wspierających „Stołecznych Społecznych” (ok.10 osób) – ustanie wspólnych celów, nadzorowanie i monitoring pracy, umożliwianie przepływu wiedzy, zbieranie wniosków, reagowanie na pojawiające się potrzeby i wyzwania.

 3. Motywowanie i nadzorowanie pracy „Stołecznych-Społecznych” – inspirowanie do pracy z mieszkańcami, rozliczanie z przeprowadzonych przez Stołecznych-Społecznych – spotkań i działań, Praca „Stołecznych-Społecznych” polega na budowaniu we współpracy z mieszkańcami dzielnicy okazji do spotkań, realizacji przedsięwzięć mieszkańców, udzielaniu informacji o możliwych sposobach działania i narzędziach a także sieciowaniu i budowaniu lokalnych partnerstw.

 4. Sieciowanie  i budowanie lokalnych partnerstw– łączenie zasobów „Stołecznych-Społecznych” z zasobami dzielnic, konkretnymi osobami, organizacjami tak, by umożliwić jak najskuteczniejsze działanie.

 5. Współpraca z partnerami programu – udział we wspólnych spotkaniach i decyzjach, szukanie synergii między działaniami, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

 6. Organizacja wydarzeń w ramach programu: regularne spotkania z grupą „Stołecznych-Społecznych”, warsztaty dla Stołecznych-Społecznych, spotkania, superwizje, warsztaty otwarte dla mieszkańców.

 7. Opracowywanie dokumentacji projektowej.

 8. Zarządzanie budżetem projektu i rozliczenie, sporządzanie sprawozdań i raportów.

 9. Nadzór nad harmonogramem projektu i pracami zespołu projektowego.

 10. Prowadzenie działań promocyjnych.

 11. Stała współpraca z superwizorem merytorycznym i ekspertami programu.

oraz

13. Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie koordynacji projektów edukacyjnych/społecznych ( o budżecie co najmniej 100 tys złotych)

 • wykształcenie wyższe

 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w środowisku lokalnym z organizacjami i społecznością

 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu grup (warsztatowych/projektowych) (jako animator/trener/edukator)

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia/tworzenia działań z obszaru partycypacji i/lub działań miejskich

 • zainteresowanie tematyką miejską, społeczną i obywatelską

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną

 • otwartość na wyzwania

 • odporność na stres pojawiający się w pracy z grupą

 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,

 • dobra znajomość pakietu Office,

 • samodzielność;

 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie związane z prowadzeniem badań społecznych

 • umiejętności liderskie i przywódcze

Oferujemy: Pracę na podstawie umowy zlecenie/bądź umowy o pracę – do ustalenia. Szacunkowo zaangażowanie to ok. 25 godz. w tygodniu (w tym co najmniej 2-3 razy w miesiącu praca w weekend  i/lub wieczorami – z racji na warsztaty). Oferujemy współpracę w okresie luty 2017 – grudzień  2018 ( z możliwością kontynuacji współpracy). W wypadku umowy o pracę najpierw proponujemy umowę na okres próbny. Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Pracę koordynatora będzie wspierać asystent ds. finansowych. Wynagrodzenie do ustalenia.  Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „koordynator Warszawy Lokalnie” do dnia 10 stycznia 2017 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”