Klub Ambasadorów

W Towarzystwie “ę” promujemy społeczną aktywność i zaangażowanie obywatelskie osób 55+. Dlatego stworzyliśmy Klub Ambasadorów, skupiający społecznych innowatorów, absolwentów naszych seniorskich programów.

W naszych działaniach od zawsze ważne jest tworzenie przestrzeni do spotykania wyjątkowych ludzi, którzy chcą działać na rzecz otoczenia, rozwijać swoje pasje, dzielić się pomysłami i umiejętnościami. Współpraca z uczestnikami projektów jest  dla nas zawsze sytuacją wymiany, wzajemnego uczenia się. Przez ponad 13 lat działalności Towarzystwa “ę” zgromadziliśmy wokół siebie wielu przyjaciół, sojuszników, ludzi aktywnie działających na rzecz ważnych społecznie celów.  W tym gronie, ważne miejsce zajmują animatorzy 55+, osoby dojrzałe, które poprzez swoją aktywność, otwartą postawę – przełamują stereotypowe myślenie, eksperymentują i szukają nowych form działania.

Dostrzegając i doceniając ten potencjał, zaprosiliśmy grono absolwentów naszych międzypokoleniowych programów do wspólnych działań w zakresie szerszego promowania aktywności obywatelskiej,, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami czy osobistą historią społecznego zaangażowania.

Ambasadorów chcemy m.in zapraszać jako gości, trenerów na organizowane przez nas warsztaty, konferencje, włączać jako ekspertów i doradców w rozwijanie programów Towarzystwa “ę”, aktywnie angażować do współpracy z mediami, realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Chcemy też wspierać pomysły i działania ambasadorów w ich miejscowościach. Tworząc Klub Ambasadorów, pragniemy także stworzyć okazję do wymiany doświadczeń i refleksji z obszaru współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

Utworzenie Klubu Ambasadorów pozwoli nam twórczo, partnersko budować relacje z absolwentami naszych programów, mądrzej i szerzej działać – skuteczniej docierać do osób mniej aktywnych czy takich, które dopiero stawiają pierwsze kroki w swoich działaniach społecznych. Do Klubu Ambasadorów zaprosiliśmy grono 15 osób 55+, z których wiedzy, doświadczeń nie raz korzystaliśmy i które traktujemy jako potencjalnych sojuszników w promowaniu aktywnych, obywatelskich postaw i pozytywnego wizerunku osób starszych.

 

fot. K.Pacholak