GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia – wyniki oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Pod tym linkiem znaleźć można zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do II etapu rozmów wraz z listą rankingową: http://bit.ly/WynikiOcenyMerytorycznej. Do II etapu rekrutacji, bezpośredniej rozmowy z członkami Komisji zakwalifikowaliśmy 85 pomysłów (projekty, które otrzymały 68 pkt i więcej).

Na adres e-mail wskazany w liście intencyjnym ci pomysłodawcy, otrzymają zadanie/pytanie, które trzeba będzie wykonać/przygotować odpowiedź na nie – by być przygotowanym na rozmowę z Komisją. Rozmowy będą odbywały się w Warszawie w terminie od 16 do 27 maja 2017. Wszystkie szczegóły dotyczące rozmów zostaną zawarte w korespondencji mailowej.

Pomysły, które otrzymały punktację między 67,5 a 46 pkt zostały przyjęte na listę rezerwową. W wypadku rezygnacji pomysłodawców zaproszonych do II etapu rekrutacji – zaproszone zostaną kolejne osoby z listy rezerwowej o najwyższej punktacji na liście rankingowej.

Nie przewidujemy możliwości odwoływania się od wyników merytorycznej oceny zgłoszeń. Pomysłodawcy, których zgłoszenie w wyniku oceny merytorycznej nie przeszło do kolejnego etapu konkursu, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl o przedstawienie opisowej oceny i uzasadnienia decyzji Komisji.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem konkursu lub decyzjami Komisji na poszczególnych etapach Programu prosimy kierować na adres: sieciwsparcia@e.org.pl.  W ciągu  7 dni roboczych od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości udzielimy na nie odpowiedzi.

Gratulujemy pomysłodawcom wszystkich zakwalifikowanych do dalszego etapu pomysłów! Cieszymy się na spotkanie i trzymamy kciuki za  kolejne etapy rekrutacji!

Więcej informacji o projekcie Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA na www.sieciwsparcia.pl.