Forum Mieszkanek i Mieszkańców Miasto Wspólna Sprawa

Koalicja Miasto Wspólna Sprawa zaprasza na pierwsze warszawskie Forum Mieszkanek i Mieszkańców, które odbędzie się w niedzielę 24 maja w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4 oraz na osiedlu Jazdów (szczegółowy program poniżej).

 

Lokalne i oddolne inicjatywy mieszkańców Sielc, Ursusa, Jazdowa, Starej Pragi, Osiedla Przyjaźń, Rembertowa i wielu innych miejsc, generują olbrzymi zasób praktycznej i różnorodnej wiedzy. Aktywni mieszkańcy, dbając o wspólną miejską przestrzeń, doskonalą umiejętności i metody efektywnego używania narzędzi partycypacji, animowania lokalnej kultury, współpracy z urzędem czy z mediami, skutecznego protestu, wpływania na planowanie przestrzenne itd. Z czasem stają się jedynymi w swoim rodzaju ekspertami. Doświadczenie i wiedza zdobyta w tym procesie jest nie do przecenienia, pozostaje jednak rozproszona między wyspami lokalnej aktywności. Forum Mieszkanek i Mieszkańców Miasto Wspólna Sprawa ma ułatwić dostęp do tej wiedzy  –  uwspólnić ją, tak aby wzmacniać działające inicjatywy oraz wspierać młode wspólnoty lokalne w działaniach.

 

Pierwsza część Forum poświęcona będzie kwestii miejskich dóbr wspólnych w formie krótkiej prelekcji. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola dóbr wspólnych w mieście, czym różnią się one od sfery publicznej i własności prywatnej oraz jaką rolę w ich tworzeniu odgrywają mieszkańcy.

 

Druga część Forum będzie okazją do wzajemnego poznania się. Zaproszone inicjatywy będą prezentować swój dorobek, plany i wizje. Opowiedzą również o wyzwaniach, przed którymi stoją. Kontynuacją tej części będzie wymiana wiedzy i doświadczeń  między koalicjantami. Będzie to okazja, by podzielić się dobrymi praktykami w demokratycznym kształtowaniu przestrzeni miasta, twórczym wykorzystywaniu narzędzi partycypacji i prowadzeniu skutecznych akcji rzeczniczych.

 

Wiele problemów, z którymi borykają się oddolne inicjatywy, wykracza poza lokalny kontekst i wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań na szczeblu ogólnomiejskim lub państwowym. Dlatego trzecia część Forum poświęcona będzie wydobyciu wspólnej puli problemów i określeniu w jaki sposób, wspólnymi koalicyjnymi siłami lobbować na rzecz ich rozwiązania.

 

Na zakończenie zaprosimy uczestników Forum na uratowane przed rozbiórką Osiedle Jazdów, gdzie odbędzie się koncert zespołu Poeci Jezior oraz pokaz filmów dokumentujących działania lokalnych inicjatywy w Warszawie i innych miastach Europy.

 

Forum jest wydarzeniem otwartym.  Szczególnie zapraszamy przedstawicieli oddolnych inicjatyw oraz wszystkie osoby zainteresowane urzeczywistnianiem wizji miasta jako dobra wspólnego. 

 

Forum Mieszkanek i Mieszkańców

Miasto Wspólna Sprawa

24 maja 2015, niedziela

 

Szczegółowy program spotkania

 

12:00–19:30  Warsztat, pl. Konstytucji 4

 

12:00–13:00  Razem (za)dbamy o Warszawę – gawęda o miejskich dobrach wspólnych

13:00–15:00  Prezentacje warszawskich inicjatyw

15:00–16:00  Przerwa (obiad)

16:00–18:30  Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk – praca w grupach

18:30–19:30  Wspólne problemy, plany i działania koalicji

20:00–21:00  Osiedle Jazdów

Koncert zespołu Poeci Jezior (Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku przy ul. Jazdów 8/2)

Miasto społecznie kształtowane – projekcja filmów dokumentalnych w jednym z domków fińskich

 

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu zachęcamy do wypełnienia ankiety, na podstawie której lepiej dopasujemy program do potrzeb uczestników. Na zgłoszenia czekamy do 19 maja. 

Link do ankiety

Miasto Wspólna Sprawa FORUM from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo.

dołącz do wydarzenia>>

więcej o koalicji Miasto Wspólna Sprawa i aktualności>>

 

 

***

 

Czym jest Miasto Wspólna Sprawa?

Miasto Wspólna Sprawa to tworzona od marca 2015 roku koalicja, która łączy rozproszone inicjatywy mieszkańców Warszawy w sieć współpracy opartej na wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu. Koalicjanci działają na rzecz tworzenia centrów integracji, lepszego wykorzystania miejskich nieruchomości, ratowania dziedzictwa kulturowego, ochrony publicznej przestrzeni przed degradacją. Osoby zaangażowane w lokalne działania nie zawsze identyfikują się     z ruchami miejskimi, co nie zmienia faktu, że są ich częścią, być może najbardziej twórczą i aktywną: wysiadują na sesjach rad dzielnicy i rady miasta, uczestniczą w spotkaniach komisji dialogu społecznego, organizują protesty i demonstracje, zbierają podpisy pod petycjami i listami otwartymi, wykorzystują wszelkie istniejące narzędzia współpracy samorządu      z mieszkańcami. Koalicja Miasto Wspólna Sprawa stawia sobie za cel ochronę i rozwijanie tego, co stanowi o społecznym wymiarze Warszawy – wspólnych przestrzeni, centrów lokalnej aktywności, śladów historii, miejsc ważnych dla lokalnej tożsamości. Miasto Wspólna Sprawa ma być polem wspólnych działań dla inicjatyw tworzonych przez mieszkańców i dla mieszkańców, tych dopiero kiełkujących i tych doświadczonych. Strona internetowa koalicji Miasto Wspólna Sprawa: www.miastowspolnasprawa.tumblr.com

 

Koalicja Miasto Wspólna Sprawa inspirowana jest projektem Radical Democracy – Reclaiming The Commons, łączącym cztery europejskie miasta (Londyn, Sewillę, Stambuł i Warszawę) we wspólnym celu, którym jest wzmocnienie głosu mieszkańców domagających się większego wpływu na sprawy lokalne. Warszawskim organizatorem projektu Radical Democracy jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz grupa osób: Michał Augustyn, Dorota Borodaj, Andrzej Górz, Iza Kaszyńska, Maciek Łepkowski, Igor Stokfiszewski i Jaśmina Wójcik.

strona główna rys.  Jaśmina Wójcik