Działamy na Wschodzie

Działamy na Wschodzie! Latamy do Mołdawii, Rosji i na Ukrainę wspierając rozwój instytucji kultury, animatorów i społecznych aktywistów. Dzielimy się naszym doświadczeniem i przekazujemy wiedzę dalej.

 

Zoom na domy kultury. Mołdawia.

 

Na początku czerwca już po raz trzeci pojedziemy do Mołdawii.

Tym razem we współpracy z naszym lokalnym partnerem, Centre for Cultural Policies wybieramy się poza stolicę. Będziemy pracować we wsi Băhrinești, położonej około 140 km na północ od Kiszyniowa.

Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami projektu zamierzamy projektować i realizować działania animacyjne, w które włączymy mieszkańców wsi. Nasz pobyt w Bahrinesti będzie miał formułę laboratorium. Na miejscu przetestujemy różne pomysły, narzędzia i metody angażowania mieszkańców do wspólnych działań.

Naszym celem jest podzielenie się metodami, jakie od wielu lat z  stosujemy w pracy ze społecznościami większych i małych miejscowości w Polsce. Najważniejsze jest wsłuchanie się w ludzi, ich potrzeby i marzenia.  W tym zadaniu z pewnością pomoże podręcznik „Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej”, który ponownie zredagowaliśmy  i przetłumaczyliśmy na język rumuński. Wizyta i wspólne warsztaty będą tez dla naszych uczestników i uczestniczek szansą na przedyskutowanie pomysłów na działania w ich codziennym otoczeniu, a także przetestowanie ich w skali mikro, w nieznanej dotychczas miejscowości. Oprócz działań praktycznych, każdy dzień naszej wspólnej pracy zakończy się podsumowaniem – rozmową, która jest przecież filarem animacji kultury.

Więcej o naszych działaniach w Mołdawii, na stronie: http://moldawia.zoomnadomykultury.pl/

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ukraina

 

Bardzo lubimy takie spotkania, w trakcie których nie tylko dzielimy się swoimi doświadczeniami, ale także zyskujemy nowe perspektywy, kontakty i wiedzę. Dzięki współpracy z CCA Foundation, Joanna Mikulska i Agnieszka Pajączkowska, nasze latające animatorki wzięły udział w projekcie “From the First Person: Memory. Voice. Dialogue” – razem z grupą kuratorów, animatorów, artystów, edukatorów, pracowników instytucji kultury i teoretyków pracowały wokół tematu pamięci, wspomnień i pracy z lokalną społecznością. Punktem wyjścia do wspólnych działań były wybrane “Pomysły do zrobienia”, które uczestnicy zrealizowali w swojej grupie oraz na ulicach Charkowa. Projekt był współorganizowany przez Culture.pl.

 

Rosja

Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie, tamtejszego Centrum im. Meyerholda, a także Fundacji  Wspierania Sztuki Współczesnej „Żywe Miasto” z Kazania pojechaliśmy w 5-dniową podróż do Republiki Tatarstanu, w Rosji, na Festiwal „Mediacja Kultury”, który odbywał się w Kazaniu i Swijażsku, w dniach 16-22 maja 2016 r.

Festiwal skierowany był do szefów teatrów, ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, reżyserów, producentów, historyków sztuki, jak również każdego, kto planuje zaangażować się w miejskie projekty społeczno-kulturalne. Celem spotkań i warsztatów były rozmowy wokół dialogu pomiędzy instytucjami kultury i miastem. Jak włączyć muzeum lub teatr do przestrzeni miejskiej ? Jak przyciągnąć do muzeum mieszkańców?

Katarzyna Wala i Dagmara Gortych, nasze latające animatorki kultury, pracowały z uczestnikami festiwalu w Swijażsku, miejscowości zlokalizowanej na malowniczej, historycznej wyspie. Celem warsztatów było podzielenie się dobrymi praktykami wokół działań społeczno-kulturalnych z perspektywy bibliotek, domów kultury i muzeów. Ważnym tematem była opowieść o naszych metodach pracy ze społecznością i instytucjami kultury, pokazanie jak ważna jest diagnoza lokalnych działań i otwieranie się na mieszkańców. W efekcie uczestnicy opracowali różne projekty społeczno-kulturalne, włączające lokalną społeczność. Obie animatorki zasiadały także w komisji, przed którą uczestnicy festiwalu prezentować swoje pomysły.

 

„Na początku warsztatów spotkaliśmy się z duży sceptycyzmem ze strony pracowników różnych instytucji kultury i lokalnych artystów, ale bardzo szybko nasze metody pracy pozwoliły zyskać nam ich przychylność. W samym Kazaniu jest wiele instytucji kultury, które zazwyczaj działają bardzo tradycyjnie, co powoduje spadek zainteresowania publiczności tymi miejscami. Zderzyliśmy się również z brakiem funduszy i współpracy między instytucjami, co wpływa na dużą konkurencyjność i walkę o odbiorców. Z wielką ciekawością obserwowałyśmy jednak jak z dnia na dzień uczestnicy otwierają się na siebie, swoje pomysły i współdziałanie. Byłyśmy pod ogromnym wrażeniem ich uważności na polskie metody wychodzenia do mieszkańców i otoczenia. Tego, jak zmienili własne myślenie i podejście w kontekście diagnozy potrzeb. 

Na początku bali się ujawniać na forum swoje pomysły. Pod koniec warsztatów sami podkreślali, jak ważne i cenne jest doświadczenie, kiedy z innymi można konfrontować własne idee i wzbogacić je o perspektywę pozostałych osób.”

 

Warsztaty w Kazaniu były kolejnym etapem współpracy Towarzystwa „ę” z Instytutem Polskim w Moskwie. W kwietniu br. prowadziliśmy także 4-dniowe warsztaty dotyczące wolontariatu w kulturze – zarówno dla przyszłych wolontariuszy, jak i przedstawicieli moskiewskich instytucji kultury. Liczymy, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

fot. CCA Foundation Андрій Яригін, Dagmara Gortych